shoot lietuviškai

shoot vertimas 1. v (shot) 1) (pa)šauti; (su)šaudyti; 2) pralėkti, (pra) dumti; švystelėti; dingtelėti; 3) sprogti, skleisti pumpurus; to shoot ahead prasiveržti į priekį, pralenkti varžovus;to shoot away iššaudyti (visus šovinius); to shoot down a) nušauti; b) sušaudyti; to shoot forth skleisti pumpurus, leisti atžalas; to shoot in įsišaudyti; nusitaikyti; to shoot out a) iš(si)kišti; atkišti; b) išmesti; c) išpulti; išlėkti; d) sprogti, leisti atžalas; to shoot up greit augti;2. n 1) pumpuras, daigas, atžala; 2) latakas; srautas; 3) šūvis; šaudymo rungtynės

 • shoot a line (v.) girtis
 • shoot at (v.) iššauti, šauti, atidengti ugnį
 • shoot down (v.) numušti, išlėkti, nudiegti, sviesti, filmuoti, atmesti, nepripažinti
 • shoot off (v.) iššauti, šauti, atidengti ugnį
 • shoot for (v.) siekti, trokšti
 • shoot the breeze (v.) apkalbinėti, kalbėti, šnekučiuotis, taukšti, liežuvauti, paplepėti, plepėti, čiauškėti
 • shoot up (v.) pašokti
 • shoot one's mouth off (v.) įskųsti, skleisti paskalas, liežuvauti, pakišti liežuvį, apskųsti, paskelbti, pateikti ataskaitą, pranešti
 • shoot rapids perplaukti slenksčius
 • shoot (n.) safaris, atžala, daigas
 • shoot (v.) apsitraukti, pasidengti, šaudyti, iššauti, šauti, atidengti ugnį, įleisti, dygti, daiginti, fotografuoti, nufotografuoti, mušti į vartus, sušaudyti, nušauti, išeikvoti, eikvoti, išlėkti, nudiegti, sviesti, filmuoti, nerti, pulti, mestis, lėkti, dumti, mesti
 • shoot (v.) vartoti intraveninius narkotikus
 • shoot down numušti
 • shoot down (v.) filmuoti, išlėkti, nudiegti, sviesti
 • shoot the breeze (v.) apkalbinėti, čiauškėti, kalbėti, liežuvauti, paplepėti, plepėti, šnekučiuotis, taukšti
 • Shoot Ūglis
Paaiškinimas anglų kalba
 • (plant noun) a new branch Type of: sprout
 • (shooting) the act of shooting at targets Type of: shooting
 • (injure) to hit with a missile from a weapon
 • (kill) to kill by firing a missile
 • (fire) to fire a shot
 • (movie) to make a film or photograph of something
 • (project) to send forth suddenly, intensely, swiftly Type of: project
 • (run, move very) to run or move very quickly or hastily
 • (move quickly, violently) to move quickly and violently
 • (throw, propel, specific) to throw or propel in a specific direction or towards a specific objective Type of: hit
 • (photography) to record on photographic film
 • (give out) to emit (as light, flame, or fumes) suddenly and forcefully Type of: emit
 • (ache) to cause a sharp and sudden pain in Type of: ache
 • (insert) to force or drive (a fluid or gas) into by piercing
 • (interweave) to variegate by interweaving weft threads of different colors Type of: interweave
 • (throw dice, crap) to throw dice, as in a crap game Type of: throw
 • (consume) to spend frivolously and unwisely
 • (utter) to utter fast and forcefully Type of: utter
 • (measure out) to measure the altitude of by using a sextant Type of: measure out
 • (grow) to produce buds, branches, or germinate
 • (practice of medicine) to give an injection to
 • (sports) to gain points in a game

shoot sinonimai campaign, chute, execute by firing squad, fusillade, hunt, hunting expedition, rubbish chute, safari, shooting expedition, shooting party, sprout, garbage chute, trash chute, blast, blitz, book, bourgeon, buck, bud, burgeon, burgeon forth, charge, come out, dart, dash, detonate, dissipate, film, finish off, fire, fire at, fire off, flash, fool, fool away, fritter, fritter away, frivol away, germinate, gun, gun down, hit, hunt, hunt for, hurl, inject, kill, launch, open fire, open fire on, photograph, pip, pullulate, rake, scoot, scud, shoot at, shoot down, shoot off, slaughter, snap, speed, sprout, spud, strike down, take, tear, be on the needle

Netoliese shoot esantys žodžiai