damn lietuviškai

damn vertimas 1. v (pra) keikti; damn it!, damn it all!prakeikimas!; 2. n 1) prakeikimas; 2) keiksmas; not to care a damn visiškai nesidomėti, spjauti

  • damn it () eik šikt! šūdas!
  • tinker's damn (n.) niekis, špyga, perlaužtas grašis
  • Damn Small Linux
  • damn fool (n.) bukagalvis, kvaiša, mulkis, kretinas, asilas, idiotas, silpnaprotis, kvailys
Paaiškinimas anglų kalba
  • (worthlessness) something of little value
  • (raise) to wish harm upon; to invoke evil upon
  • (durn) used as an expletive
  • (blasted) an expletive used informally as an intensifier
  • (bloody)

damn sinonimai damn!, damned!, blame, blamed, blasted, blessed, damned, darned, deuced, goddam, goddamn, goddamned, infernal, all-fired, bloody, darn, hoot, red cent, shit, shucks, tinker's dam, tinker's damn, abuse, condemn, curse, denounce, excoriate, imprecate, reprehend, revile, anathemise, anathemize, bedamn, beshrew, curse, imprecate, maledict

damn! sinonimai damn, damned!

Netoliese damn esantys žodžiai