bred lietuviškai

bred vertimas 1. pt ir pp iš breed; 2. a išaugintas; bred in the bone įgimtas

  • Dog breed Šunų veislė
  • well-bred (adj.) gerai išauklėtas, mandagus, civilinis, pasaulietiškas
  • ill-bred (adj.) blogo elgesio, neišauklėtas, blogai išauklėtas
  • pure-bred (adj.) veislės, grynaveislis
  • cross-breed (n.) hibridas, mišrūnas
Paaiškinimas anglų kalba
  • (cause) to call forth
  • (animal husbandry) to copulate with a female; used especially of horses
  • (produce) to cause to procreate (animals) Type of: produce
  • (reproduce) to have young (animals) or reproduce (organisms)

breed sinonimai line, lineage, pedigree, progeny, race, sort, species, stock, strain, bring forth, bring up, cause, do sth. to, engender, father, generate, induce, multiply, nurture, originate, parent, produce, raise, rear, reproduce, beget, create, procreate, cultivate, engender, grow, multiply, spawn, till, bring up, cover, raise

bred sinonimai purebred, pure-bred

Netoliese bred esantys žodžiai