armed lietuviškai

armed vertimas a ginkluotas; įtvirtintas, šarvuotas

 • armed forces (n.) karo pajėgos, ginkluotosios pajėgos
 • armed forces (n.) ginkluotosios pajėgos
 • Armed forces Ginkluotosios pajėgos
 • armed combat (n.) kova
 • Revolutionary Armed Forces of Colombia Kolumbijos ginkluotosios revoliucinės pajėgos
 • join the armed forces (v.) stoti į karo tarnybą, įstoti į kariuomenę
 • armed robbery (n.) užpuolimas
 • armed service (n.) tarnyba, viena iš karinių pajėgų
 • armed services (n.) karo pajėgos
 • the armed forces () kariuomenė, kariškiai
 • strong-arm (v.) stumdyti, visur varinėti, vedžioti už nosies
 • tone arm (n.) garso ėmiklis, adapteris
 • within arm's reach (adv.) po ranka, ranka pasiekiamas
 • arm oneself (v.) ginkluotis, ginkluoti, apginkluoti
 • arm-in-arm (adv.) susikibę už rankų
 • crook of the arm (n.) sulenkimas
 • arm rest (n.) ranktūris
 • keep at arm's length laikytis (nuo ko) per atstumą
 • pickup arm (n.) garso ėmiklis, adapteris
 • re-arm (v.) persiginkluoti, perginkluoti
 • side arm (n.) pistoletas
 • small-arm (n.) šaunamasis ginklas
 • Armed Forces of Belarus Baltarusijos ginkluotosios pajėgos
 • Armed Forces of El Salvador Salvadoro ginkluotosios pajėgos
 • Armed Forces of the Argentine Republic Argentinos ginkluotosios pajėgos
 • Armed Forces of the Russian Federation Rusijos ginkluotosios pajėgos
 • Austrian Armed Forces Austrijos ginkluotosios pajėgos
 • Armed merchantman Pagalbinis kreiseris
 • Azerbaijani Armed Forces Azerbaidžano ginkluotosios pajėgos
 • Cuban Revolutionary Armed Forces Kubos ginkluotosios pajėgos
 • Portuguese Armed Forces Portugalijos ginkluotosios pajėgos
 • Republic of Korea Armed Forces Pietų Korėjos karinės pajėgos
 • Indonesian National Armed Forces Indonezijos ginkluotosios pajėgos
 • Officer (armed forces) Karininkas
 • Swedish Armed Forces Švedijos ginkluotosios pajėgos
Paaiškinimas anglų kalba
 • (build up) to prepare oneself for a military confrontation
 • (supply) to supply with arms Type of: supply
 • (military machine) of persons or the military, characterized by having or bearing arms Topic: military machine. Similar to: equipped, light-armed, militarized
 • (-armed) having arms or arms as specified
 • (plants, animals, furnished) of plants and animals, furnished with bristles and thorns Similar to: barbed, bristle-like, brush-like, clawed, thistle-like

armed sinonimai arrayed, equipped, fitted out

arm sinonimai armrest, arm rest, branch, limb, section, sleeve, subdivision, weapon, weapon system, cock, forearm, arm oneself, build up, fortify, gird

Netoliese armed esantys žodžiai