Adoptiv- lietuviškai

Adoptiv- vertimas įvaikinęs, įvaikintas, įvaikinęs

Adoptiv- sinonimai adoptiert, Adoptiv., Adoptiv..., angenommen

Adoptiv. sinonimai adoptiert, Adoptiv-, Adoptiv..., angenommen

Adoptiv... sinonimai adoptiert, Adoptiv-, Adoptiv., angenommen

Netoliese Adoptiv- esantys žodžiai