sliten lietuviškai

sliten vertimas išrauti su šaknimis, ištraukti, ravėti, išnaikinti, plušėti, darbuotis, plūktis, triūsti, kėblinti, vilktis, kabarotis, ropštis, trūktelėti, nusidėvėti, nudėvėti, pratrinti, išplėšti, kiūtinti, plušti, staigiai pasisukti, čiupti, prasitrynęs, nusidėvėjęs, nusinešiojęs, apsinešiojęs, aptrintas, turintis blogą vardą, skarmaluotas, nuplyšęs, apdriskęs, apsileidęs

  • slita av (v.) nukirsti, nutraukti
  • klippa (skära, hugga, slita) av (v.) nukirsti, nutraukti
  • slita hårt med neatsitraukiant dirbantis, sunkiai
  • slita sig ifrån (v.) atsiplėšti
  • slita i stycken sudraskyti
  • slita ut (v.) nuvarginti
  • slita ut nusidėvėti, nudėvėti, pratrinti
Paaiškinimas švedų kalba
  • som har nötts (och försämrats) genom trägen an­vändning

slita sinonimai arbeta, dra, flänga, jobba, knoga, ligga, riva, rycka, skava, släpa, slava, streta, svänga, träla, bli utsliten, fiska upp, knega, knoga, lunka, nöta, rycka, rycka upp med rötterna, släpa sig fram, slita ut, streta, traska, utrota

sliten sinonimai förgrämd, fransig, härjad, sjabbig, trådsliten, trasig, utnött, vulgär, fransig, illa ansedd, illa medfaren, i trasor, klädd i trasor, luggsliten, maläten, nött, ökänd, sjabbig, skabbig, skamfilad, söndersliten, söndrig, trasig, utnött, utsliten

Netoliese sliten esantys žodžiai