klar lietuviškai

klar vertimas visiškai aiškus, linksmas, spindintis, ryškus, šviesus, aiškus, nuoseklus, logiškas, loginis, ženklus, žymus, puikus, suprantamas, santūrus, skaidrus, aiškiai, ryškiai, permatomumas, skaidrumas, viešumas, aiškumas, tikras reikalas, išspręstas reikalas, pasiruošęs, gatavas, linkęs, paruošta, giedras, aiškus, ryškus, tikras, apdovanoti garbės ženklu ar pan., apsirengti, aprengti, nusirengti, pašalinti, kloti/puošti plunksnomis, tikti, apmušti, aptraukti, išpuošti, puošti, papuošti, dekoruoti, drapiruoti, aptiesti, sutriuškinti, mušti lazda, vėzdu, mušti lazda/vėzdu, apsirengti, aprengti

  • en blixt från klar himmel kaip perkūnas iš giedro dangaus
  • en blixt från klar himmel (n.) bomba, kaip perkūnas iš giedro dangaus
Paaiškinimas švedų kalba
  • fri från allt som fördunklar särsk. i fråga om syn- och hörsel­intryck
  • som inte kan förnekas
  • som bringats till resultat
  • fri från ngt som minskar fram­komligheten

klar sinonimai artikulerad, åskådlig, avgjord, begriplig, beredd, bestämd, bländande, blank, definitiv, distinkt, enkel, färdig, förnuftig, förståelig, fri, fullständig, genomskinlig, glänsande, hög, införstådd, i ordning, kristallklar, lätt, lättfattlig, ljus, lysande, märkbar, medveten, molnfri, ohöljd, omisskännlig, öppen, ordentlig, översiktlig, påtaglig, redo, ren, självfallen, skarp, skinande, skir, slut, som i en liten ask, strålande, tunn, tydlig, uppenbar, uppriktig, distinkt, fin, fint, genomskinlig, glad, glänsande, glatt, härlig, kristallisk, kristallklar, ljus, logisk, lysande, markant, markerad, måttfull, överskådlig, påtaglig, ren, saklig, sammanhängande, skarpt skuren, transparent, tydlig, uttalad, vacker, vackert, tydlig, genomskinlighet, klarhet, tydlighet

klä sinonimai drapera, göra, madrassera, passa, pryda, smycka, stoppa, ta av, täcka, ta på sig, utrusta, uttrycka, avlägsna, befjädra, bekläda, dekorera, drapera, flytta undan, göra vacker, hålla med kläder, klä [], kläda, klä om, klä om sig, klä sig, madrassera, ornamentera, passa, pryda, pynta, smycka, stoppa, ta bort

klä [] sinonimai klä, kläda, klä om, klä om sig, klä sig

klå sinonimai dunka, mörbulta, piska, prygla, puckla på, slå, ge storstryk, prygla, slå

Netoliese klar esantys žodžiai