effektiv lietuviškai

effektiv vertimas tinkamas, sveikas, sumanus, meistriškas, nagingas, prityręs, kvalifikuotas, geras, puikus, įgudęs, patyręs, diplomuotas, veiksmingas, efektyvus, efektingas, įspūdingas, našus, produktyvus, sugebantis

Paaiškinimas švedų kalba
  • som snabbt eller ofta når av­sett resultat om person, an­ordning, metod m.m.
  • som i praktiken ut­gör resultat av viss verksamhet

effektiv sinonimai aktiv, ändamålsenlig, användbar, bra, effektfull, funktionell, funktionsduglig, kraftig, nyttig, produktiv, skicklig, smart, verkningsfull, verksam, bra, duglig, duktig, effektfull, expert-, flink, framgångsrik, god, kompetent, kunnig, kvalificerad, legitimerad, noggrann, ordentlig, passande, rätt, sakkunnig, skicklig, snygg, utbildad, valbar, verkningsfull, verksam, yrkeskunnig

Netoliese effektiv esantys žodžiai