tilbake lietuviškai

tilbake vertimas atgal, sulaikyti, atgauti, vėl pasiekti, arti atramos, atgalinis, nukreiptas atgal, atgal, atbulom, užpakaliu, už, paskui, užpakaly, dar, be to, palikti, pasilikti, padėti į vietą, padėti atgal

 • bringe tilbake () padėti atgal, sugrįžti, priminti, grąžinti
 • det å vende tilbake (n.) pakartotinis įvažiavimas, sugrįžimas
 • falle tilbake () trauktis, atsitraukti, pasitraukti, išeiti
 • falle tilbake på () pasiremti, pasinaudoti, griebtis, imtis
 • fram og tilbake () pirmyn ir atgal, kelionė ten ir atgal, kelionė ratu
 • betale tilbake (v.) sukrapštyti, pakratyti kišenę, pažerti, užmokėti, mokėti, išmokėti, atlyginti, grąžinti
 • drive tilbake (v.) atmušti, atremti
 • finne og bringe tilbake (v.) rasti ir atnešti
 • få tilbake (v.) atsiimti, atgauti, atgauti pusiausvyrą, vėl pasiekti
 • gi for lite penger tilbake (v.) apsukti
 • gå fram og tilbake (v.) žingsniuoti, vaikščioti
 • lene seg tilbake (v.) atsiremti, atsilošti
 • levere tilbake (v.) paskelbti, atmušti, priminti, grąžinti, atsilyginti, atlyginti, sugrįžti, grįžti, atiduoti, padėti atgal
 • rapportere tilbake pateikti ataskaitą
 • sette tilbake (v.) sutrukdyti, trukdyti, apsunkinti
 • sette tilbake () sulaikyti, sulėtinti, trukdyti, sutrukdyti, priversti atsilikti
 • ta tilbake (v.) priimti, imtis
 • ta tilbake () priminti
 • tilbake til () į praeitį, praeityje
 • gå tilbake på () laužyti, neištesėti
 • holde tilbake opplysninger (v.) laikyti ką paslaptyje, nutylėti, pasilaikyti sau, nepasakyti apie, laikyti paslaptyje
 • ikke vike tilbake for noe nepaisyti nieko, nesiskaityti su priemonėmis, nieko nepaisyti, su niekuo nesiskaityti
 • kalle tilbake (v.) sugrąžinti, atšaukti, panaikinti, pakeisti
 • kaste seg fram og tilbake (v.) daužytis, blaškytis, šlitiniuoti, kapanotis, kapstytis
 • kaste tilbake (v.) aidėti, ataidėti, atkartoti aidu, atsispindėti, atspindėti, atmušti
 • kjøpe tilbake (v.) išpirkti
 • lengsel tilbake til gamle dager (n.) nostalgija, ilgesys
 • nå tilbake til (v.) atgauti, vėl pasiekti
 • rygge tilbake (v.) krūptelėti, susigūžti, atšokti, išsigąsti, pabūgti, atšlyti
 • rykke fram og tilbake (v.) kraipyti, šokinėti, trūkčioti, judinti
 • sende tilbake (v.) sugrįžti, grįžti, grąžinti, padėti atgal, atmušti
 • slå tilbake (v.) sproginėti, šuoliuoti, grybštelėti, atšokti, atsimušti, rikošetuoti
 • slå tilbake () atsimušti, atsiginti, sulaikyti, atmušti, atremti
 • snu og gå tilbake samme veien () pasukti atgal
 • som ikke står tilbake for noen () pirmutinis, svarbiausias, geriausias, neturintis sau lygių
 • spille tilbake (v.) atgaminti
 • sprette tilbake (v.) atšokti, šuoliuoti, grybštelėti, atsimušti, rikošetuoti
 • trekke seg raskt tilbake () nešti kudašių
 • gå tilbake (v.) slūgti, kristi, mažėti, leistis, žemėti
 • gå tilbake () sumažėti, smuktelti, mažėti, nykti, sumažinti, sumaþinti, sumaþëti, mažinti, pasukti atgal prie, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti
 • holde tilbake (v.) išlaikyti, nuslopinti, slopinti, užgniaužti, sulaikyti, nuslėpti, užlaikyti, neduoti, atsakyti, išskaičiuoti, sukliudyti, padaryti galą, sustabdyti, užbaigti
 • holde tilbake () nesiartinti, pasitraukti, neišleisti, sumaniai paveikti, valdyti, išlaikyti, sulaikyti
 • komme tilbake til (v.) paskelbti, atmušti, priminti, grąžinti, atiduoti, padėti atgal, pasukti atgal prie, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti
 • trekke seg tilbake (v.) išeiti į pensiją/atsargą, atslūgti, slūgti, slinkti, trauktis, atsitraukti, atsiimti, pasitraukti
 • trekke seg tilbake () trauktis, atsitraukti, pasitraukti, išeiti
 • vise tilbake () pasukti atgal prie, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti
 • vende tilbake til (v.) pasukti atgal, grįžti, sugrįžti
 • vike tilbake (v.) atšokti atgal, atšokti, atsitrenkti, krūptelėti, susigūžti, išsigąsti, pabūgti, atšlyti
 • trekke tilbake (v.) pasitraukti, atsitraukti, atsiimti, išimti, paimti iš banko
 • vende tilbake (v.) atmušti, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti, atiduoti, grąžinti, padėti atgal, vėl pasitaikyti, iškilti, vėl pasitaikyti/iškilti, pasikartoti

tilbake sinonimai baklengs, bakover, bakoverrettet, legge på plass, sette, sette/legge på plass, igjen, bak, bakpå, etter, igjen, anholde, få igjen/tilbake, få tilbake, gjenvinne, holde i varetekt, nå tilbake til

Netoliese tilbake esantys žodžiai