aktas prancūziškai

aktas vertimas remise des diplômes, nu, rapports sexuels

  • medicinos ekspertizės aktas (n.) expertise médicale
  • Bendrijos aktas (n.) acte communautaire
  • Europos bendrasis aktas (n.) Acte unique européen
  • Prekybos plėtros aktas (n.) Trade Expansion Act
  • lytinis aktas (n.) union charnelle, la chose, commerce, relation sexuelle, rapport charnel, relation charnelle, acte de chair, rapports, relation, relations, fornication, œuvre de chair, acte charnel, coït, acte sexuel, copulation, union sexuelle, bagatelle, besogne, baise, bricole, rapport sexuel, accouplement, relations sexuelles, rapports sexuels
  • teismo ekspertizės aktas (n.) expertise judiciaire

aktas sinonimai universiteto baigimo iškilmės

Netoliese aktas esantys žodžiai
Kiti žodžio aktas vertimai