aktas angliškai

aktas vertimas 1. (veiksmas, poelgis) act; 2. (spektaklio dalis) act; 3. teis. deed; kaltinamasis a. (bill of) indictment; 4. (dokumentas) statement; surašyti aktą draw up a statement (of the case); (apie sugedimą, netinkamumą vartoti ir pan.) draw up a report; perdavimo ir priėmimo aktas handover/acceptance certificate 5. (iškilmės mokymo įstaigoje) speech-day, commencement amer.; aktų salė assembly hall; auditorium; (mokykloje) school hall; 6. men. nude, academy-figure

  • teismo ekspertizės aktas (n.) expert's report ordered by a court
  • medicinos ekspertizės aktas (n.) medical report
  • Prekybos plėtros aktas (n.) Trade Expansion Act
  • Bendrijos aktas (n.) Community act
  • Europos bendrasis aktas (n.) Single European Act
  • lytinis aktas (n.) sexual act, screwing, fornication, sexual intercourse, intercourse, sex act, copulation, coitus, coition, sexual congress, sexual relation, relation, carnal knowledge, sex, union of the flesh, congress

aktas sinonimai universiteto baigimo iškilmės

Netoliese aktas esantys žodžiai
Kiti žodžio aktas vertimai