nė norvegiškai

nė vertimas -fri, dessverre, ikke, ikke-, –fri, nei, aldeles ikke!, under ingen omstendighet, ikke for mitt bare liv, aldri i livet!, ikke tale om!, på ingen måte, under ingen omstendigheter, ikke i det hele tatt, uten, uten å, -fri, dessverre, ikke, ikke-, –fri

 • atlikti darbą ne iki galo gjøre ting halvveis
 • beveik ne (adv.) nesten ingen/aldri
 • būti ne kažin kokiam ikke være mye til ., ikke være mye til..., ikke være stort å skryte av, skryte av ikke være stort å
 • daugiau ne () ikke lenger, mer, ikke lenger/mer
 • jeigu ne () så nær som, unntatt, bortsett fra, med unntak av
 • jaustis kaip ne savo kailyje føle seg som en fisk på land
 • jaustis kaip ne savo kailyje/nejaukiai føle seg som en fisk på land
 • jei ne () hvis ikke, med mindre, unntatt når
 • kad kažkas ne taip () ane uråd, lukte lunta
 • kad ne () av frykt for
 • kad ne (adv.) -fri, dessverre, ikke, ikke-, –fri
 • kaip ne šio pasaulio () kjempelekker, svær, svært god, ikke verst, dårlig, fantastisk, av en annen verden, deilig, praktfull, storartet, bitende, utrolig god, kjempesmart, alle tiders, flott!, tipp topp
 • kol ne (adv.) til
 • kol ne () inntil, til, opp til, så langt
 • mėgstantis kištis ne į savo reikalus (adj.) som blander seg bort i, geskjeftig, nysgjerrig, overivrig
 • ne darbe () utendørs, i friluft, ut, ute, i det fri
 • ne itin protingas (adj.) enfoldig, enkel, dum
 • ne iš eilės () uheldig, dagsorden, utenfor tur, uriktig, galt, upassende, malplassert, utenfor tur/dagsorden
 • ne juokai det er ingen spøk, ingen spøk det er
 • ne juokais () alvorlig, maurflittig, oppriktig, på alvor, for alvor
 • ne kartą om igjen om og
 • ne kas kitas () ingen annen enn
 • ne ką suprasti få lite ut av, forstå dårlig
 • ne laiku utenfor sesongen
 • ne namie (adv.) bortekamp
 • ne namuose () utendørs, i friluft, ut, ute, i det fri
 • ne nuolat (adv.) midlertidig, foreløpig, inntil videre
 • ne pagal jėgas bli for mye for, være, være/bli for mye for
 • ne pagal kišenę over ens økonomiske evne
 • ne pagal nustatytą tvarką () uheldig, dagsorden, utenfor tur, uriktig, galt, upassende, malplassert, utenfor tur/dagsorden
 • ne sezono metas () lavsesong, utenfor sesongen
 • ne sezono metu utenfor sesongen
 • ne tiek (komme) til kort
 • ne tik kad ne... () langt fra
 • ne toks geras kaip paprastai () ikke helt på høyden, under pari
 • ne toks jau (adj.) ikke noen, ingenting, ingen
 • ne tos profesijos (adj.) legfolk
 • ne vietoje (adv.) irrelevant
 • ne vietoje padėti (v.) bli borte, forlegge, rote bort, miste
 • ne viso proto (adj.) gal, galen, gæren, sinnsyk, sprø, vanvittig, sinnssyk, ikke riktig klok
 • ne šiaip kas ingen ringere enn..., ingen ringere enn ...
 • net ne- en gang uten å, uten en gang å
 • nė kiek ne (adv.) langt fra, ikke det minste, absolutt ikke, ikke det spor
 • toli gražu ne () langt fra, ikke det minste, absolutt ikke, ikke det spor, et langt sprang, noe helt annet enn ventet, ikke på langt nær
 • ne įprastoje vietoje () utendørs, i friluft, ut, ute, i det fri
 • ne(pri)leisti įeiti, neįleisti stenge ute
 • nori ar ne det må du finne deg i!
 • nė karto (adv.) aldri
 • nė kiek () langt fra, ikke det minste, absolutt ikke, ikke det spor, i det minste, ringeste, i det minste/ringeste
 • nė mažiausios galimybės ikke en sjanse i verden, ikke nubbesjanse
 • nė trupučio i det minste, i det minste/ringeste, ringeste
 • nė vienas (adj.) ikke noen, ingenting, ingen
 • nė žodžio netariant (adv.) umælende, tåpelig
 • o ne () i motsetning til
 • pastatyti ne į tą vietą (v.) flytte, forskyve, fjerne
 • pietauti ne namie () spise ute, gå i middagsselskap
 • taip ir. ne- () ikke...heller, heller, heller ikke
 • taip ir... ne- () ikke.heller, ikke...heller, heller, heller ikke
 • taip pat ne- () ikke.heller, ikke...heller, heller, heller ikke
 • tikrai ne () aldeles ikke!, under ingen omstendighet, ikke for mitt bare liv, aldri i livet!, ikke tale om!, på ingen måte, under ingen omstendigheter, ikke i det hele tatt
 • visai ne (adv.) slett ikke, ikke det spor
 • visai ne () langt fra, ikke det minste, absolutt ikke, ikke det spor, Bare hyggelig, værsågod, ingen årsak, slett ikke, overhodet ikke
 • visiškai ne () aldeles ikke!, under ingen omstendighet, ikke for mitt bare liv, aldri i livet!, ikke tale om!, på ingen måte, under ingen omstendigheter, ikke i det hele tatt
 • vos ne () nesten, en hårsbredd fra, nær ved
 • vos ne vos pasiektas (adj.) knepen, med nød og neppe
 • šiaip ne taip verstis () kare sammen til livets opphold, leve fra hånd til munn, overleve, finnes, eksistere, leve, leve av

ne sinonimai be, jokiu būdu, nieku gyvu, tikrai ne, visiškai ne, žinoma, , be-, kad ne, ne-, nė kiek ne

ne- sinonimai be-, kad ne, ne

Netoliese nė esantys žodžiai
Kiti žodžio nė vertimai