surinkti angliškai

surinkti vertimas 1. (įv. reikš.) collect, gather (together) ; (kas nukritę) pick/gather up; (sukviesti) assemble; s. žinias collect/gather information; s. nuo grindų popierius pick the papers up off the floor ; s. balsų daugumą collect a majority; s. kvorumą muster a quorum; s. ekskursijos dalyvius assemble a party of sightseers, get together the people for the excursion ; s. (telefono) numerį dial a number;2. (sukomplektuoti) make up; s. ženklų kolekciją make a collection of stamps;3. tech. assemble; s. stakles assemble a lathe;4. poligr. set up

  • surinkti po truputį (v.) harvest, gather, glean
  • vėl surinkti (v.) reassemble
  • surinkti lygų taškų skaičių (v.) tie, draw

surinkti sinonimai gauti, išdėlioti, išrikiuoti, nuskinti, sudėti, sukviesti, susigrūsti, susikimšti

Netoliese surinkti esantys žodžiai
Kiti žodžio surinkti vertimai