silpnas angliškai

silpnas vertimas 1. (įv. reikš.) weak; (apie garsą, šviesą) faint; (ligotas) delicate, feeble; s. vaikas weak/feeble child; s. balsas weak/small voice; silpnos akys weak eyes ; silpna širdis weak heart ; silpna sveikata weak/delicate health ; silpna valia weak will; s. alus weak/thin beer; silpnasis veiksmažodis gram. weak verb;2. (prastas) poor; s. mokinys bad/backward pupil; s. argumentas weak/lame argument; silpnoji vieta bottle-neck; weak point/spot; rasti silpną vietą find the weak spot; find the chink in the armour; silpnoji lytis weaker sex

  • silpnas priešininkas (n.) pushover

silpnas sinonimai abejingas, besveikatis, blogumo, gležnas, išblėsęs, jaučiantis šleikštulį, keblus, ligotas, menkas, menkutis, neįtikinamas, neįtikinantis, nepatenkinamas, nesveikas, nesvetingas, neveikiantis, nevykęs, nežymus, pykinantis, pykinimo jausmas, šaltas, sergantis, šiaurus, skaudantis, subtilus, trapus, vemiantis

Netoliese silpnas esantys žodžiai
Kiti žodžio silpnas vertimai