norma angliškai

norma vertimas 1. standard, norm; elgesio n. norm/standard of behaviour; rule of conduct; literatūrinės kalbos normos literary standards; tarptautinės teisės normos the standards of international law ; teisinės normos legal regulations; neatitikti priimtų normų fall short of accepted standards;2. ekon. (nustatytas kiekis) rate; quota; išdirbio n. output quota , rate of output; įvykdyti normą fulfil one's quota ; dienos n. (darbo) daily work quota; pridedamosios vertės n. rate of surplus value; pelno n. rate of profit

  • PVM norma (n.) VAT rate
  • darbo norma (n.) rate of work
  • elgesio norma (n.) convention
  • socialinė norma (n.) social norm
  • diskonto norma (n.) discount rate
  • Siūlomoji Europos tarpbankinė palūkanų norma () EURIBOR
  • Siūlomoji Europos tarpbankinė palūkanų norma (n.) Euribor
  • Siūlomoji Europos tarpbankinė palūkanų norma (n.) EURIBOR
  • žemesnis už normą (adj.) subnormal
  • viršijantis normą (adj.) excess

norma sinonimai davinys, dėsnis, dydis, principas, taisyklė, tarifas

Netoliese norma esantys žodžiai
Kiti žodžio norma vertimai