mėnuo angliškai

mėnuo vertimas 1. month ; šis m. the current month; praėjęs m. last month; sekantis m. next month; kovo m. (the month of) March; gegužės mėnesį in May; po mėnesio in a month; this day month;2. žr. mėnulis; medaus m. honeymoon

  • medaus mėnuo (n.) honeymoon
Netoliese mėnuo esantys žodžiai
Kiti žodžio mėnuo vertimai