jūsiškis angliškai

jūsiškis vertimas 1. įv. (prieš dkt.) your; (be dkt.) yours; 2. dkt. your relative, member of your family; jūsiškiai atvažiavo your people/kin have come

Netoliese jūsiškis esantys žodžiai