įmonė angliškai

įmonė vertimas undertaking, enterprise; dirbti įmonėje work at an enterprise; pagalbinė į. auxiliary/subsidiary enterprise; metalurgijos į. metallurgical works

 • paslaugų įmonė (n.) services company
 • EAEB bendroji įmonė (n.) EAEC Joint Undertaking
 • didelė įmonė (n.) large business
 • maža įmonė (n.) small business
 • labai maža įmonė (n.) micro-enterprise
 • vidutinė įmonė (n.) medium-sized business
 • amatų įmonė (n.) craft business
 • bendroji įmonė (n.) joint venture
 • individualioji įmonė (n.) sole proprietorship
 • pramonės įmonė (n.) industrial enterprise
 • retintegracijos įmonė (n.) reintegration enterprise
 • monopolinė įmonė (n.) empire
 • prekybos įmonė (n.) distribution business
 • spaudos įmonė (n.) press undertaking
 • Europos įmonė (n.) European undertaking
 • naują verslą pradedanti įmonė (n.) startup business
 • tarptautinio verslo įmonė (n.) multinational enterprise
 • kolektyvinių interesų įmonė (n.) partly nationalised undertaking
 • užsienio įmonė (n.) foreign enterprise
 • šeimos įmonė (n.) family business
 • sunkumus patirianti įmonė (n.) company in difficulties

įmonė sinonimai koncernas, ámonë, bendrovė, fabrikas, gamykla, įrengimai, kompanija, konditerijos parduotuvė, mašinos, pramonės įranga, sumanymas

Netoliese įmonė esantys žodžiai
Kiti žodžio įmonė vertimai