du angliškai

du vertimas two; du broliai two brothers ; dvi seserys two sisters; du šimtai two hundred; nei vienas, nei du (nei šis, nei tas) neither one thing nor the other ; neither fish nor fowl

  • du kartus daugiau (adv.) twice, twofold, two times
  • kaip dukart du as sure as
  • vykstantis kas du mėnesiai (adj.) bi-monthly
  • susėsti ir pan. po du () double up
  • vykstantis du kartus per savaitę (adj.) twice-weekly
  • du darbus (v.) double
  • turinti du vyrus (n.) bigamist
  • vykstantis du kartus per metus (adj.) semestral, semestrial
  • vykstantis du kartus per mėnesį (adj.) twice monthly, bimonthly, fortnightly, biweekly

du sinonimai dvejetas, dvi

Netoliese du esantys žodžiai
Kiti žodžio du vertimai