būtent angliškai

būtent vertimas dll. namely; (prieš išskaičiavimą) to wit; videlicet (sutr. viz.); (tai yra) that is; kas b.? who exactly?; kiek b.? how much exactly?

  • būtent taip (adv.) precisely, exactly, on the nose, on the dot, on the button, absolutely, positively, definitely
  • būtent tai that's the stuff!

būtent sinonimai kitaip tariant, tai yra

Netoliese būtent esantys žodžiai
Kiti žodžio būtent vertimai