balsas angliškai

balsas vertimas 1. voice; skaityti balsu read aloud; visu balsu at the top of one's voice; kelti balsą raise one's voice;2.:sąžinės b. conscience ; 3. muz. part; daina dviem balsams two-part song;4. polit. vote; sprendžiamasis b. deciding vote, casting-vote; patariamasis b. deliberative vote; balsų dauguma by a majority of votes; atiduoti balsą (už) vote (for); surinkti tiek ir tiek balsų collect/poll so many votes; balsai "už" ir "prieš" the ayes and the nays ; laimėti balsų dauguma outvote

  • sprendžiamasis balsas () casting vote
  • balsas prieš (n.) no

balsas sinonimai prisidėjimas, rolė, vaidmuo

Netoliese balsas esantys žodžiai
Kiti žodžio balsas vertimai