atsinešti angliškai

atsinešti vertimas bring/take (with one); jis atsinešė keletą knygų he brought a few books with him

Netoliese atsinešti esantys žodžiai
Kiti žodžio atsinešti vertimai