akmuo angliškai

akmuo vertimas stone; rock amer.; girnų a. mill-stone; tašytas a. ashlar; dantų akmenys tartar sg, scale sg; inkstų akmenys med. kidney-stone sg; kasos akmenys med. gall-stone sg; antkapio a. gravestone; kertinis a. corner-stone, key-stone , foundation-stone; muilo a. soapstone, steatite ; mesti/sviesti į ką akmeniu (kaltinti) cast a stone at smb; akmens ant akmens nepalikti raze (smth) to the ground; a. guli ant širdies a weight lies heavy on (smb's) heart ; jis akmens širdį turi his heart is made of stone, he has no heart

  • kelkraščio akmuo (n.) curb, kerb, curbstone, kerbstone
  • išminties akmuo (n.) philosopher's stone, philosophers' stone, elixir
  • akmuo tulžies pūslėje (n.) gallstone, bilestone
  • antkapinis akmuo (n.) gravestone, headstone, tombstone
  • akmuo po kaklu (n.) millstone, burden, load, encumbrance, incumbrance, onus, tax, weight
  • mylias žymintis akmuo (n.) bollard, milestone, milepost
  • grindinio akmuo (n.) paving-stone, paving, pavement, cobble, cobblestone, sett, paving stone
  • dantų akmuo (n.) plaque, dental plaque, bacterial plaque
  • vyno akmuo () cream of tartar, tartar, potassium hydrogen tartrate, potassium bitartrate

akmuo sinonimai riedulys, uolienos nuolauža

Netoliese akmuo esantys žodžiai
Kiti žodžio akmuo vertimai