hacer lietuviškai

hacer vertimas laimëti, daryti, sudaryti, pasiruošti, siruošti, ruošti, paruošti, padaryti, pasiekti, prilygti, siekti, prisigalvoti, sakyti, sukurti, kurti, sukelti, priversti, versti, būti, pagaminti, gaminti, duoti, parengti, pastatyti, karpyti, kirpti, pjaustyti, pjauti, kapoti, kirsti, rėžti, raižyti, nukirpti, veikti, pavadinti, duoti vardą, tapti, spragtelti, mokytis, susirišti, iškirpti, iškirsti, išpjauti, atlikti, įvykdyti, studijuoti, būti priežastimi, išeiti, įgyti, laimėti, uždirbti, gauti, pasidaryti, darytis, nuvažiuoti, sukarti, išpjauti, iškirpti, iškirsti, išrašyti, padaryti, virbalas, sužlugdyti, sužlugti, būti pasirengusiam, suteikti teisę, demonstruoti, įsivaizdinti, puikuotis, kalbėti, nurodyti, užsiminti apie, globoti, globoti, karpyti, sudraskyti, sukarpyti, suplėšyti, sutraiškyti, traiškyti, keliauti autostopu, keliauti autostopu, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, pradėti naują gyvenimą, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, eiti išdidžiai, eiti pasipûtusiam, eiti pasipūtusiam, puikuotis, šokinėti, šokti, strikčioti, griūti, nugriūti, nuversti, pargriauti, nutildyti, užčiaupti, užsičiaupti, agituoti, vykdyti kampaniją, kreipti dėmesį į, paisyti, nekreipti dėmesio į, numoti ranka į, apvažiuoti, ignoruoti, nekreipti dėmesio, nepaisyti, nepaklausyti, nepaklusti, numoti ranka, perteikti, užregistruoti, bėgti, dalyvauti lenktynėse, dalyvauti varžybose, iškelti savo kandidatūrą, išdėstyti, išsibarstyti, paplisti, paskleisti, pasklisti, skleisti, sklisti, dilgčioti, kutenti, niežėti, apsimesti, vaizduoti, nerti vąšeliu, įpykinti, įskaudinti, įžeisti, nuskriausti, padaryti nuostolių, pakenkti, pažeisti, pykinti, sukelti skausmą, susižeisti, sužaloti, sužeisti, užgauti, užsigauti, būti, eiti pareigas, tikti, prižiūrėti vaikus, eiti sargybą, saugoti, keliauti autostopu, ištrinti, ištęsti, prailginti, pratęsti, užtęsti, aidėti, ataidėti, atkartoti aidu, pakartoti, skambėti, skardėti, suskambėti, įvykdyti, parduoti, paversti pinigais, įsigalioti, pradėti veikti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, bastytis, dykinėti, apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti, apsimesti, čiupinėtis, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti, krapštytis, kvailioti, slampinėti, vaizduoti kvailį, būti suprantamam, gabenti, perduoti, pervežti, pranešti, suprantamai perteikti, susisiekti, vingiuoti, šėlti, siautėti, sprogti, susprogdinti, susprogti, sprogti, susprogdinti, susprogti, iššauti, išsprogdinti, būti reikalingam, privalėti, turėti, plonėti, ploninti, retėti, retinti, sklaidytis, bėgti risčia, bëgti risèia, bėgti ristele, risnoti, atlaikyti, drąsiai pasitikti, įsivaizdinti, puikuotis, gargaliuoti, skalauti gerklę, apsisukti, apsukti, sukinėti, sukti, suktis, apsisukti, apsukti, sukinėti, sukti, suktis, eiti sargybą, saugoti, virti, streikuoti, sustreikuoti, bėgti ristele, tikti prie, burti, daryti fokusus, kerėti, žongliruoti, skalbimas, apsimetinėti, nuduoti, apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti, kariauti, susiremti, daryti manikiūrą, atlikti dvi funkcijas/du darbus, atlikti dvi funkcijas, du darbus, išvalyti, valyti, padaryti kelią, burti, daryti fokusus, kerėti, gabenti kontrabanda, nukniaukti, nušvilpti, verstis kontrabanda, didinti, padidinti, minėti, nurodyti, paminėti, pasakyti, užsiminti, daryti grimasas, vaipytis, stabtelėti, neiti į pamokas, praleidinėti pamokas, įsivaizdinti, puikuotis, plakti, palydėti, vedžioti, išsiskirti, karpyti, sudaužyti, sudraskyti, sudužti, sugriauti, sukarpyti, sulaužyti, suplėšyti, prisisiusioti, prisisiusiotis, siusioti, siusiotis, prisisiusioti, prisisiusiotis, siusioti, siusiotis, prisisiusioti, prisisiusiotis, siusioti, siusiotis, grūsti, malti, sudaužyti, sukrėsti, daryti iš eilės, keistis, mėginti paveikti, prilipti prie, daryti pažangą, gerėti, judėti į priekį, keliauti, sektis, stumtis į priekį, stumtis pirmyn, žengti į priekį, agituoti, daužyti, ištriūbyti, laužyti, nudaužti, nulaužti, paskelbti, paskleisti, pranešti, reklamuoti, skelbti, megzti, įsiutinti, siutinti, supykdyti, smerkti, išryškinti, pabrėžti, parodyti, nepastebimai smukti, paslinkti, slinkti, pasukti atgal, atsiimti, atstumti, išeiti, pasitraukti, barškėti, sakyti, tarškėti, kramtyti, šlamšti, sudaryti prielaidas, informuoti, įspėti, paskelbti, perduoti, perteikti, pranešti, reklamuoti, išrūkyti, persiųsti, duoti ženklą, gestikuliuoti, mosikuoti rankomis, mostelėti, mostu duoti ženklą, pamoti, padaryti kelią, žvangėti, mušti, barškėti, barškinti, išmušti, papūsti, pranešti, skambėti, skambinti, skelbti, pasirodyti, būti atrastam, išaiškėti, paaiškėti, tapti žinomam, iš kailio nertis, kas įmanoma, padaryti visa, padaryti viską, karpyti, sudraskyti, sukarpyti, suplėšyti, demaskuoti, maišyti, apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti, apgauti, apmauti, apmulkinti, apsukti, išvilioti, klaidinti, persimesti į kitą pusę, prigauti, sugluminti, sugundyti, suvedžioti, tarnauti dviem šeimininkams, išguldyti, išskersti, nužudyti, skersti, žudyti, išguldyti, išskersti, nužudyti, skersti, žudyti, duoti paraišką, siūlyti kainą, nutilti, padaryti pertrauką, sustoti, pasidaryti ilgalaikę šukuoseną, tardyti, duoti paraišką, siūlyti kainą, peršviesti, surengti reidą į, nulenkti, nusilenkti, padaryti kniksą, aplankyti, užeiti, užsukti, sugriauti, sulyginti su þeme, sulyginti su žeme, iškviesti, iškviesti, išsikviesti, kviesti, pakviesti, apsimetinėti, nuduoti, aiškiai parodyti, apsimesti, dėtis, vaidinti, vaizduoti, veikti, atšaukti, sugrąžinti, atgaivinti, prisiekti, ignoruoti, nekreipti dėmesio, nepaklausyti, nepaklusti, be garso, be triukšmo, tyliai, beviltiškas

  • hacer la cama () kloti lovą

hacer sinonimai acuñar, componer, confeccionar, crear, desempeñar, elaborar, engendrar, formar, fraguar, generar, inferir, manufacturar, motivar, originar, pasar, perpetrar, producir, registrar a, trabajar, actuar, arreglar, atarse, causar, chasquear, cocinar, componer, comportarse, confeccionar, convertir, convertirse, cortar, cortar al rape, crear, cumplir, dedicarse, dejar, designar, devenir, efectuar, ejecutar, elaborar, elaborar bebidas fermentadas, encajar un gol, estudiar, fabricar, forjar, formar, fraguar, ganar, gastarse, guisar, hacer/producir un ruido seco, hacer ruido, hacerse, hacer un gol, inducir, llamar, llegar a ser, llevar a cabo, marcar, marcar un gol, meter, modelar, negociar, nominar, obtener, organizar, poner, ponerse, preparar, producir, proponer, provocar, rapar, realizar, recortar, repicar, reportar, sacar, segar, ser, sonar, tabletear, tramitar, traquetear, usarse, utilizarse, volver, volverse, volverse, convertirse, ascender a, elevarse a, equivaler, ser, subir a, sumar, venir a ser lo mismo, estar haciendo, estar tramando, hacer que, mandar

Netoliese hacer esantys žodžiai