shake lietuviškai

shake vertimas 1. n 1) krėtimas, sukrėtimas; drebėjimas; smūgis; 2) rankos paspaudimas; 3) muz.trelė;2. v (shook; shaken) 1) kratyti, sukrėsti; 2) drebėti; to shake in one's shoes drebėti iš baimės; to shake one's head galvą kratyti (nesutinkant); to shake hands paspausti vienas antram ranką; pasisveikinti; to shake down a) (nu)krėsti; b) nugriauti (namą); c) apsiprasti; to shake offnusikratyti; nukratyti (dulkes); to shake up papurtyti, sukrėsti;perk. išjudinti

 • shake hands with (someone) (v.) paduoti kam nors ranką, paspausti rankas
 • shake hands with (v.) paspausti rankas, paduoti kam nors ranką
 • milk shake (n.) kokteilis, pieno kokteilis
 • shake hands (v.) paspausti rankas, paduoti kam nors ranką
 • shake one's fist at () pagrūmoti
 • shake one's head (v.) papurtyti galvą
 • shake someone's hand (v.) paduoti kam nors ranką, paspausti rankas
 • shake down (v.) apnikti, įsigalėti, apsigyventi, įsišaknyti
 • shake out (v.) iškraustyti, išversti
 • shake off (v.) metimas, mesti, keisti, šalin!
 • shake off () pašalinti, atsikratyti, palikti, pamesti, panaikinti, išsivaduoti, išsivaduoti iš
 • shake up (v.) pritrenkti, kelti pasibaisėjimą, purenti, supurenti, sukrėsti
 • shake-up (n.) reorganizacija, pertvarkymas, performavimas, perstumdymas
 • shake up () krėsti, sukrėsti
 • shake (n.) vizginimas, krusčiojimas, kraipymas, purtymas, kratymas, drebėjimas, virpėjimas, drebulys, rankos paspaudimas, kokteilis, pieno kokteilis
 • shake (v.) pritrenkti, kelti pasibaisėjimą, drebėti, tirtėti, kratyti, krėsti, sukrėsti, suptis, supti, sudrebinti, susvyruoti, siūbuoti, linguoti, purtyti, šalin!, paspausti rankas, paduoti kam nors ranką
 • milk shake (n.) pieno kokteilis
 • shake off išsivaduoti, palikti, pamesti
 • shake off (v.) atsikratyti, išsivaduoti iš, keisti, mesti, metimas, šalin!
 • shake one's head papurtyti galvą
 • shake up (v.) sukrėsti, supurenti
 • shake-up (n.) performavimas, perstumdymas, pertvarkymas, reorganizacija
Paaiškinimas anglų kalba
 • (building material) building material used as siding or roofing
 • (drink) frothy drink of milk and flavoring, and sometimes fruit or ice cream
 • (musical note) a note that alternates rapidly with another note a semitone above it
 • (contract) grasping and shaking a person's hand (as to acknowledge an introduction or to agree on a contract)
 • (unconditioned reflex) a reflex motion caused by cold, fear, or excitement
 • (agitation) causing to move repeatedly from side to side
 • (move) to move or cause to move back and forth
 • (move involuntarily) to move with, or as if with, a tremor
 • (vibrate) to shake or vibrate rapidly and intensively
 • (move back and forth) to move back and forth or sideways
 • (weaken) to undermine or cause to waver Type of: weaken
 • (arouse) to stir the feelings, emotions, or peace of
 • (escape) to get rid of
 • (change) to bring to a specified condition by, or as if by, shaking Type of: change
 • (gesticulate) to shake (a body part) to communicate a greeting, feeling, or cognitive state Type of: gesticulate

shake sinonimai bumping, handclasp, handshake, handshaking, jolting, milkshake, milk shake, quaver, quiver, shingle, shiver, shudder, thrill, tremble, trill, wag, waggle, agitate, appal, appall, brandish, churn, didder, dismay, disturb, down with, escape from, excite, flinch, frighten, horrify, intimidate, joggle, jolt, jounce, judder, move to and fro, oscillate, quake, quiver, rock, roll, shake hands, shake hands with, shake off, shake someone's hand, shake up, shimmy, shiver, shudder, startle, stimulate, stir, sway, throw off, totter, tremble, unsettle, vibrate, waggle, weaken, quake, tremble, vibrate, horrify, shake up, shock, strike, touch, unsettle

Netoliese shake esantys žodžiai