private lietuviškai

private vertimas 1. a 1) asmeninis; privatus; private member eilinis parlamento narys; private soldier eilinis; 2) atskirtas; 3) slaptas; in private a) privačiame gyvenime; b) vienu du; konfidencialiai; 2. n kar. eilinis (kareivis)

 • private enterprise (n.) privatus verslas
 • buck private (n.) kareivis, eilinis, eiliniai
 • appeals by private individuals (n.) privačių asmenų skundai
 • in private (adv.) asmeniškai, prie keturių akių, privačiai, tik tarp mūsų kalbant, konfidencialiai, slapta, kaip paslaptį
 • private sector (n.) privatusis sektorius
 • private means asmeninės pajamos
 • private ECU (n.) privatūs ekiu
 • private means of transport (n.) nuosava transporto priemonė
 • private education (n.) privatus mokymas
 • private law (n.) privatinė teisė
 • Private law Privatinė teisė
 • private limited company (n.) uždaroji akcinė bendrovė
 • private forest (n.) privatus miškas
 • private aid (n.) privati pagalba
 • private investment (n.) privačioji investicija
 • private insurance (n.) privatusis draudimas
 • private media (n.) privačios žiniasklaidos priemonės
 • private property (n.) kilnojamasis turtas, privatinė nuosavybė
 • private property (n.) privatinė nuosavybė
 • public-private partnership (n.) viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė
 • Public–private partnership Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
 • Virtual private network Virtualus privatus tinklas
 • Private school Privati mokykla
 • private bank (n.) privatus bankas
 • private international law (n.) privatinė tarptautinė teisė
 • private parts (n.) giminė, lytis, lyčių, lytiniai organai, lyties organai, genitalijos
 • private stock (n.) privačios atsargos
 • private-sector liquidity (n.) turimų pinigų likvidumas
 • private medical treatment (n.) privatus gydymas
 • private tutor (n.) dėstytojas, kurso/studijų vadovas, kurso, studijų vadovas, privatus mokytojas, repetitorius
 • private road (n.) kelias, alėja
Paaiškinimas anglų kalba
 • (enlisted man) an enlisted man of the lowest rank in the Army or Marines
 • (confined, particular persons) confined to particular persons or groups, or providing privacy
 • (concerning things deeply) concerning things deeply private and personal Similar to: personal
 • (individual) concerning one person exclusively
 • (inward) not expressed

private sinonimai ain, closed, closet, confidential, individual, inside, isolated, of her own, of his own, own, particular, personal, privy, retired, secluded, secret, solitary, special, buck private, common soldier, man, the rank and file, trooper

Netoliese private esantys žodžiai