pricing lietuviškai

pricing vertimas kainų nustatymas

 • market price (n.) rinkos kaina
 • price indexing (n.) kainų indeksavimas
 • price of agricultural produce (n.) žemės ūkio produktų kaina
 • price list (n.) kainoraštis
 • price-list (n.) kainoraštis
 • price reduction (n.) nuolaida, kainų mažinimas
 • price reduction (n.) kainų mažinimas
 • cut price (n.) pigumas
 • cut-price () pigus, prastas, sumažintomis kainomis, ryškus, ekstravagantiškas, akį rėžiantis, rėksmingas, rėžiančių spalvų, rėkiantis, puošeiviškas, išsičiustijęs
 • price fixed in advance (n.) išankstinė nustatytoji kaina
 • price freeze (n.) kainų įšaldymas
 • price net of tax (n.) kaina be mokesčio
 • price of farm land (n.) dirbamosios žemės kaina
 • price agreement (n.) susitarimas dėl kainų
 • price control (n.) kainų kontrolė
 • price index (n.) kainų indeksas
 • price of land (n.) žemės sklypo kaina
 • price disparity (n.) kainų nevienodumas
 • price fluctuation (n.) kainų svyravimas
 • price formation (n.) kainodara
 • price of energy (n.) energijos kaina
 • price increase (n.) kainų didinimas
 • price regulations (n.) kainų reguliavimas
 • price of securities (n.) vertybinių popierių kaina
 • price stability (n.) kainų pastovumas
 • price support (n.) kainų palaikymas
 • industrial price (n.) gamybos kaina
 • offer price (n.) pasiūlos kaina
 • average price (n.) vidutinė kaina
 • guide price (n.) orientacinė kaina
 • import price (n.) importo kaina
 • transfer pricing (n.) pervedimo kainodara
 • basic price (n.) pagrindinė kaina
 • cif price (n.) CIF kaina
 • delivered price (n.) tiekimų kaina
 • maximum price (n.) didžiausioji kaina
 • without price (adj.) neįkainojamas
 • export price (n.) eksporto kaina
 • guaranteed price (n.) garantuotoji kaina
 • guaranteed minimum price (n.) mažiausia garantuotoji kaina
 • minimum price (n.) mažiausioji kaina
 • farm price support (n.) EB žemės ūkio kainų palaikymas
 • food price (n.) maisto kaina
 • bracket price (n.) intervalinė kaina
 • commodity price (n.) pagrindinių produktų kaina
 • common price policy (n.) bendroji kainų politika
 • cost price (n.) savikaina
 • discriminatory price (n.) diskriminacinė kaina
 • free price (n.) laisvoji kaina
 • free-at-frontier price (n.) laisva pasienio kaina
 • free-on-board price (n.) FOB kaina
 • intervention price (n.) intervencinė kaina
 • mixed price (n.) mišrioji kaina
 • norm price (n.) tikslinė kaina
 • preferential price (n.) lengvatinė kaina
 • activating price (n.) skatinamoji kaina
 • consumer price (n.) vartojimo kaina
 • imposed price (n.) priverstinė kaina
 • reference price (n.) atskaitos kaina
 • target price (n.) nuorodinė kaina
 • sluice-gate price (n.) nuleidžiamoji kaina
 • retail price (n.) mažmeninė kaina
 • threshold price (n.) slenkstinė kaina
 • producer price (n.) gamintojo kaina
 • trigger price (n.) paleidžiamoji kaina
 • wholesale price (n.) didmeninė kaina
 • purchase price (n.) pirkimo kaina
 • representative market price (n.) būdingoji rinkos kaina
 • selling price (n.) pardavimo kaina
 • withdrawal price (n.) pasitraukimo iš rinkos kaina
 • reduced price (n.) sumažintoji kaina
 • support price (n.) palaikomoji kaina
 • transport price (n.) vežimo kaina
 • unit price (n.) vieneto kaina
 • Dumping (pricing policy) Dempingas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (evaluation) the evaluation of something in terms of its price Type of: evaluation
 • (determine) to determine the price of Type of: determine
 • (ascertain) to ascertain or learn the price of Type of: ascertain

Price sinonimai Leontyne Price, Mary Leontyne Price

price sinonimai amount, cash value, charge, charge per unit, cost, damage, expenditure, expense, fare, figure, monetary value, money value, payment, rate, terms, toll, value, worth, approximate, assess, estimate, gage, gauge, guess, judge, make, label, label with a price, list, mark, ticket

Pricing sinonimai Analysis, Cost, Cost Analysis, Cost Measures, Costs, Costs and Cost Analyses, Costs and Cost Analysis

Netoliese pricing esantys žodžiai