once lietuviškai

once vertimas 1. adv 1) (vieną) kartą; once and again kelis kartus; kartais; once (and) for all kartą visiems laikams; once in a way, once in a while kartais, retkarčiais; once more dar kartą; 2) kadaise; once upon a time kadaise (pasakos pradžia); never once nė karto; at once tuojau; all at once nelauktai; once in a blue moon labai retai;2. n vienas kartas; for (this) once šį kartą; išimties keliu

 • just for once () bent kartą
 • all at once (adv.) kaip perkūnas iš giedro dangaus, viską vienu kartu, metu, viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • all at once () staiga, netikėtai
 • at once (adv.) tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu, viską vienu kartu, metu, viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, vienu pradėjimu
 • every once in a while (adv.) kartais, kartkartėmis, retkarčiais, kai kada
 • once a year (adv.) kasmet
 • once in a blue moon () labai retai
 • once more (adv.) vėl, dar kartą
 • once or twice (adv.) retkarčiais
 • once again (adv.) vėl, dar kartą
 • once and for all (adv.) visiems laikams, galutinai, galiausiai
 • once in a while (adv.) retkarčiais, kartais, kartkartėmis, kai kada
 • once a fortnight (adv.) einantis, vykstantis kas dvi savaitės, dvisavaitinis, kas dvi savaitės
Paaiškinimas anglų kalba
 • (one time) on one occasion
 • (soon as) as soon as
 • (formerly) at a previous time

once sinonimai at one time, erst, erstwhile, formerly, heretofore, immediate, immediately, in bygone days, in former days, in former times, in one case, in the past, long ago, no sooner … than, once upon a time, one time, previously, upon, used to

Netoliese once esantys žodžiai