enthusiastic lietuviškai

enthusiastic vertimas a entuziastiškas

  • make enthusiastic (v.) kelti entuziazmą, pritrenkti
Paaiškinimas anglų kalba
  • enthusiastic crowds filled the streets
  • an enthusiastic response
  • was enthusiastic about taking ballet lessons

enthusiastic sinonimai ardent, burning, devoted, eager, earnest, ebullient, excitable, excited, fervent, fervid, impulsive, passionate, ready, spirited, warm, zealous

Netoliese enthusiastic esantys žodžiai