cheer lietuviškai

cheer vertimas 1. n 1) (džiaugsmo, pasitenkinimo)šauksmas; valio!; 2) plojimai; 3) pasilinksminimas, gera nuotaika; good cheergeros vaišės; to be of good cheer būti geros nuotaikos;2. v padrąsinti, paraginti; to cheer up a) padrąsinti; b) padrąsėti; cheer up!nenusimink!

  • Cheer Pheasant Himalajinis kuoduotasis fazanas
  • Bronx cheer (n.) švilpimas, nušvilpimas, nepasitenkinimo švilpesys, garsus juokas, prunkštimas
  • cheer up (v.) teikti žvalumo, pradžiuginti, pradžiugti, pralinksmėti
Paaiškinimas anglų kalba
  • (approval) a cry or shout of approval Type of: approval
  • (attribute) the quality of being cheerful and dispelling gloom
  • (hearten) to give encouragement to
  • (applaud) to show approval or good wishes by shouting Type of: applaud
  • (jolly along) to cause (somebody) to feel happier or more cheerful
  • (rejoice) to become cheerful
  • (root on) to spur on or encourage, especially by cheers and shouts

cheer sinonimai acclaim, acclamation, animation, applaud, applause, bravo, cheerfulness, clap, clapping, comfort, consolation, encouragement, gaiety, gladness, glee, hand, humor, humour, hurrah, joy, merriment, mood, nurturance, optimism, plaudit, plaudits, relief, solace, spat, sunniness, sunshine, temper, barrack, cheer up, chirk up, encourage, exhort, inspire, jolly, jolly along, jolly up, pep up, recreate, root on, stimulate, strengthen, urge, urge on, embolden, hearten, perk up, acclaim, shout with joy

Netoliese cheer esantys žodžiai