balanced lietuviškai

balanced vertimas a subalansuotas, harmoningas

 • Balance of trade Prekybos balansas
 • Balanced budget Havelmo tvirtinimas
 • Balanced scorecard Subalansuota apskaita
 • balance of payments (n.) mokėjimų balansas
 • trade balance (n.) prekybos balansas
 • invisible trade balance (n.) paslaugų prekybos balansas
 • balance sheet (n.) balansas
 • Balance sheet Balansas
 • balance-sheet analysis (n.) balanso analizė
 • balance-of-payments deficit (n.) mokėjimų balanso deficitas
 • well-balanced (adj.) išlaikytas
 • supply balance sheet (n.) tiekimo balansas
 • balance rail (n.) su švytuokle, švytuoklė
 • EC Institutional balance (n.) EB institucinė pusiausvyra
 • ecological balance (n.) ekologinė pusiausvyra
 • credit balance (n.) perteklius, perviršis
 • on balance () apskritai, apskritai kalbant, iš viso, viską apsvarsčius, gerai pagalvojus
 • Balance (accounting) Saldo
 • in the balance kabėti ant plauko
Paaiškinimas anglų kalba
 • (match) to bring into balance or equilibrium
 • (account) to compute credits and debits of an account Type of: account
 • (hold) to hold or carry in equilibrium
 • (be) to be in equilibrium Type of: be
 • (adjective) being in a state of proper equilibrium Similar to: counterbalanced, harmonious, poised, self-balancing, stable, well-balanced

balanced sinonimai co-ordinate, equivalent, graceful, offset, poised, practical, proportionate, stable, steady, well-balanced

Balance sinonimai Libra, Libra the Balance, Libra the Scales

balance sinonimai balance in hand, balance wheel, correspondence, counterbalance, counterpoise, counterweight, credit, credit entry, equaliser, equalizer, equilibrium, equipoise, footing, pair of scales, proportion, proportionality, remainder, remnant, residual, residue, residuum, rest, scales, stability, symmetricalness, symmetry, weighing-machine, balance sheet, adjust, be correct, be right, compare, compute, consider, counteract, counterbalance, counterpoise, countervail against, equalise, equate, equilibrate, equilibrise, equilibrize, equipoise, estimate, level, match, offset, poise, stabilise, weigh, be correct, be right, keep one's balance, tally, poise

Netoliese balanced esantys žodžiai