abroad lietuviškai

abroad vertimas adv 1) visur; 2) plačiai; to live (go) abroadgyventi užsienyje (vykti į užsienį); to get abroad pasklisti; there are rumours abroad eina gandas; 2) užsienyje; from abroad iš užsienio

  • agency abroad (n.) atstovybė užsienyje
  • investment abroad (n.) investavimas užsienyje
  • forces abroad (n.) užsienyje dislokuota kariuomenė
  • school abroad (n.) užsienio mokykla
  • bruit abroad (v.) platinti, skleisti, sklisti, cirkuliuoti, daryti apytaką, išsklaidyti, sklaidyti, propaguoti
Paaiškinimas anglų kalba
  • (foreign) in a foreign country
  • (adverb: foreign country) to or in a foreign country
  • (afield) far away from home or one's usual surroundings
  • (place, ocean) in a place across an ocean

abroad sinonimai overseas, afield, at large, away, in foreign parts, overseas, widely

Netoliese abroad esantys žodžiai