auflösen lietuviškai

auflösen vertimas apskaičiuoti, išspręsti uždavinį, spręsti, išspręsti, išblaškyti, ištirpti, ištirpdyti, paleisti, išardyti, likviduotis, suirti, suardyti, traukti burtus, paleisti į loteriją, išlaisvinti, apskaičiuoti, atsileisti, atleisti, silpnėti, atpalaiduoti, atsipalaiduoti, atskirti, atsegti, atkabinti, susilpninti, sumažinti, atjungti, nusmukti, nutrūkti, nukristi, suprasti, suvokti, išnarplioti, atskleisti, išaiškinti, sulaužyti, sudužti, išsiskirti, nutraukti, atsiklijuoti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • sich lösen (v.) atsiklijuoti
 • sich lösen in (v.) ištirpti, ištirpdyti
 • in Rauch auflösen () dingti, išnykti, išnykti kaip dūmams
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • sich auflösen in (v.) ištirpti, ištirpdyti
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • eine Ansammlung zerstreuen
 • etwas (wie einen Vertrag oder eine Verlobung) für ungültig oder nichtig erklären
 • sich in etwas verwandeln oder umwandeln
 • Physik, Chemie: feste Stoffe oder Gase in einer Flüssigkeit lösen
 • [a] reflexiv: aufgelöst werden
 • das Ergebnis eines Rätsels oder Problems geben; die Antwort aufzeigen

Losen sinonimai Auslosung, Ausspielung, Verlosung, Seitenwahl  

losen sinonimai auslosen, das Los entscheiden lassen, das Los ziehen, ein Los ziehen, für eine Tombola spenden, knobeln, Lose ziehen, verlosen, wetten, Wetten

lösen sinonimai abbrechen, abgehen, losbrechen, sich lösen, abblättern, abbrechen, abbröckeln, abfallen, abhängen, abknöpfen, ablösen, abmachen, abnehmen, abreißen, abschrauben, absetzen, absplittern, abtrennen, abwenden, aufbinden, aufdecken, auf den Gedanken kommen, auf die Idee kommen, aufhaken, aufheben, aufklappen, aufknöpfen, aufknoten, aufknüpfen, auflockern, auflösen, aufmachen, aufschlüsseln, auftrennen, ausbrechen, auseinander bekommen, auseinander bringen, auseinander gehen, ausklügeln, ausknobeln, auslösen, ausrechnen, austüfteln, befreien, bewältigen, blicken, checken, durchblicken, durchschauen, entfernen, entfesseln, entkrampfen, enträtseln, entschlüsseln, entspannen, entwirren, erraten, flüssig machen, flüssig werden, frei machen, fressen, herausbekommen, herausbrechen, herausbringen, herausfinden, herauskriegen, kapieren, klären, klarstellen, knacken, lockermachen, locker machen, lockern, losbinden, losbrechen, loslösen, losmachen, losreißen, losziehen, mitbekommen, mitkriegen, öffnen, raten, schalten, scheiden, schmelzen, schnallen, schrauben, sich ablösen, sich fein verflüssigen, sich fein verteilen, sich trennen, sich verflüchtigen, tüfteln, voneinander lösen, weggehen, zerbrechen, zerfallen, zerfallen lassen, zergehen, zergehen lassen, zersetzen, zustandebringen, ausklamüsern  , sich lossagen  , abfallen, abgehen, ablösen, abmachen, abnehmen, abweichen, aufdrehen, aufklären, auflösen, aufmachen, ausrechnen, befreien, bereinigen, die Freiheit wiedergeben, entlassen, erlösen, errechnen, freigeben, freigelassen werden, freikämpfen, freikommen, freilassen, heraushaben, in Freiheit setzen, klären, lockern, losdrehen, loslassen, loslösen, losmachen, Schluß machen mit, trennen, zergehen, aufschließen  (Biologie, Chemie), beikommen  , herausbekommen  , sich auflösen in  , sich lösen in  , solvieren  

auflösen sinonimai abklingen, auseinanderfallen, bröckeln, brocken, bröseln, kalben, krümeln, verwesen, zerbröckeln, zerbröseln, zerfallen, zerkrümeln, zersetzen, abbuchen, ablegen, abschaffen, Abschied nehmen, abschreiben, annullieren, aufbinden, aufdecken, aufgeben, aufgliedern, aufheben, aufhellen, aufklären, aufknüpfen, aufkündigen, aufräumen, aufräumen mit, aufsagen, aufschlüsseln, aufstecken, aufwickeln, auseinander jagen, auseinander nehmen, auseinander treiben, auseinander wickeln, ausräumen, ausrechnen, außer Kraft setzen, aussteigen, austreten, bereinigen, beseitigen, brechen, brechen mit, dahinter kommen, dechiffrieren, dekodieren, einstellen, entflechten, enträtseln, entschlüsseln, entwirren, entziffern, erraten, errechnen, finden, für nichtig erklären, für ungültig erklären, heller werden, herausbringen, herausfinden, heraushaben, herauskriegen, kassieren, klären, klarstellen, knacken, liquidieren, lösen, preisgeben, raten, schließen, Schluss machen, Schluß machen mit, schmelzen, sich auflösen, sondern, spalten, sprengen, trennen, wegrationalisieren, zerfallen lassen, zerfressen, zergehen, zergehen lassen, zerlegen, zersetzen, zerstreuen, zurücktreten von, aufschließen  (Biologie, Chemie), beikommen  , den Rücken kehren  , herausbekommen  , sich auflösen in  , sich lösen in  , solvieren  , unterbrechen, abbrechen  , beenden  , brechen  

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese auflösen esantys žodžiai