aufklären lietuviškai

aufklären vertimas apskaičiuoti, išspręsti uždavinį, spręsti, išspręsti, išblaškyti, paaiškinti, aiškinti, išaiškinti, išsigiedryti, nuskaidrėti, pragiedrėti, pamokyti, apšviesti, informuoti, nustatyti, ištaisyti, pataisyti, pašalinti, atitaisyti, pastatyti ant kojų, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, apskaičiuoti, sutikti, sutikti ką daryti, apsiimti, aiškiai suformuluoti, kristalizuotis, nuspręsti, susitarti, suprasti, suvokti, išnarplioti, atskleisti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti, neprarasti galvos

 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • sich aufklären (v.) išsigiedryti, nuskaidrėti, pragiedrėti
 • sich aufklaren () išsigiedryti, nuskaidrėti, pragiedrėti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis

aufklaren sinonimai aufheitern, aufhellen, aufklären, auflichten, aufreißen, erhellen, heller werden, hell werden, sich aufheitern, sich bessern, sich lichten, aufhellen, aufklären, aufleuchten, klar werden, lichten, sich aufheitern, sich aufhellen, sich aufklaren, sich aufklären, sich erhellen, sich erleuchten

aufklären sinonimai ausbügeln, berichtigen, gesund machen, glätten, in Ordnung bringen, korrigieren, richtigstellen, richtig stellen, verbessern, wiedergutmachen, abklären, ausräumen, belehren, klären, aufdecken, aufheitern, aufhellen, aufklaren, aufleuchten, auflichten, auflösen, aufreißen, ausrechnen, begreiflich machen, beleuchten, benachrichtigen, bereinigen, dahinter kommen, durchleuchten, einweihen, enthüllen, enträtseln, entschleiern, entschlüsseln, entwirren, entziffern, erhellen, erklären, erkunden, erläutern, ermitteln, eröffnen, errechnen, feststellen, heller werden, hell werden, herausbringen, herausfinden, heraushaben, herauskriegen, Informationen liefern, informieren, in Kenntnis setzen von, klären, klarlegen, klarmachen, klarstellen, klar werden, lichten, lösen, sich anvertrauen, sich aufheitern, sich aufhellen, sich aufklaren, sich aufklären, sich ausquatschen, sich erhellen, sich erleuchten, sprechen, übermitteln, verdeutlichen, verständigen, zutragen, beikommen  , belehren  , benachrichtigen über  , benachrichtigen von  , herausbekommen  , unterrichten  , unterrichten über  , unterrichten von  , verständigen über  , verständigen von  

klären sinonimai abklären, anberaumen, angeben, ansetzen, aufdecken, auf den Gedanken kommen, auf die Idee kommen, aufgeben, aufklären, auskämpfen, ausklügeln, ausknobeln, ausräumen, austüfteln, bestimmen, blicken, checken, durchblicken, durchschauen, enträtseln, entwirren, festlegen, fressen, herausfinden, kapieren, karieren, kästeln, lösen, mitbekommen, mitkriegen, schalten, schnallen, tüfteln, ausklamüsern  , abklären, abmachen, abschäumen, abschöpfen, absprechen, analysieren, annehmen, aufbereiten, aufdecken, aufhellen, aufkehren, aufklären, auflösen, aufschlüsseln, ausdiskutieren, ausmachen, ausrechnen, begreiflich machen, beipflichten, beistimmen, belehren, beleuchten, bereinigen, berichtigen, bewilligen, einrenken, einverstanden sein mit, einwilligen in, enthüllen, enträtseln, entschleiern, entwirren, erhellen, erläutern, errechnen, feststellen, filtern, gutmachen, heraushaben, Klarheit verschaffen, klarlegen, klarmachen, klarstellen, korrigieren, läutern, lösen, offen legen, ordnen, regeln, reinen Tisch machen, reinigen, rein machen, revidieren, richtigstellen, richtig stellen, saubermachen, säubern, schematisieren, schlichten, seihen, sieben, stilisieren, verabreden, verbessern, verdeutlichen, vereinfachen, von Fehlern befreien, wieder gutmachen, zustimmen, beikommen  , einstimmen  , herausbekommen  

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese aufklären esantys žodžiai