außer lietuviškai

außer vertimas neskaitant, išskyrus, be, jeigu ne, neskaitant, be to, ne, ignoruoti, nekreipti dėmesio, be kvapo, uždusęs, ne iš eilės, ne pagal nustatytą tvarką, ne darbe, ne įprastoje vietoje, ne namuose, atvirame ore, lauk, lauke, nesuvaldomas, nevilties kupinas, paklaikęs, netverti savo kailyje, išskyrus kai, nebent

 • außer acht lassen (v.) nekreipti dėmesio, ignoruoti
 • außer Atem (adj.) be kvapo, uždusęs
 • außer Betrieb (adv.) išjungtas
 • außer Betrieb () netikęs, sugedęs, neveikiantis, nebeveikiantis
 • außer Frage (adj.) nesuvokiamas
 • außer Gebrauch kommen (v.) pasenti
 • außer Haus () atvirame ore, lauke, išėjęs, lauk, ne namuose, ne darbe, ne įprastoje vietoje
 • außer Hause (adv.) atvirame ore, lauke, išėjęs, lauk, ne namuose, ne darbe, ne įprastoje vietoje
 • außer Hauses () uþ, anapus, lauke, prie, už
 • außer Kontrolle () nesuvaldomas
 • außer der Reihe () nederamas, ne iš eilės, ne pagal nustatytą tvarką, neteisingas, netinkamas, nesilaikantis reglamento, tvarkos
 • außer sich (adj.) paklaikęs, visiškai pasimetęs, nevilties kupinas
 • außer sich () pašėlęs, apsvaigęs
 • außer sich sein (v.) degti pykčiu, siusti
 • außer sich sein () netverti savo kailyje
 • außer wenn () jei ne, išskyrus kai, nebent
 • außer sich vor Freude (adj.) labai nudžiugęs, nesitveriąs džiaugsmu, sužavėtas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • es sei denn, dass ...; wenn, dann ...; wenn nicht, dann ...; nicht, wenn ...; abgesehen davon, dass ...

außer sinonimai ausgeschlossen, -frei, abgesehen von, ausgenommen, ausschließlich, außerhalb, es sei denn, höchstens, neben, ohne, bis auf  , mit Ausnahme von  , nicht einbegriffen  , nicht inbegriffen  , nicht mitgerechnet  (+ accusatif, + datif), abgesehen von, außa, außerdem, ausgenommen  , bis auf  , nebst  , samt  

außer- sinonimai außen-, äußer, äußerlich, äußerst

äußer sinonimai außen-, außer-, äußerlich, äußerst

Netoliese außer esantys žodžiai