anrühren lietuviškai

anrühren vertimas jaudinti, sujaudinti, apstulbinti, nustebinti, patikti, turėtinors bendra su, užmaišyti, judinti, krutinti, judėti, krutėti, jaudinti, išmaišyti, maišyti, stovėti laisvai, pajudėti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

Paaiškinimas vokiečių kalba
  • jemand oder etwas anfassen, berühren
  • jemand gefühlsmäßig ansprechen, berühren
  • eine Masse durch Mischung verschiedener Substanzen herstellen
Netoliese anrühren esantys žodžiai