anhäufen lietuviškai

anhäufen vertimas susikaupti, sukaupti, kauptis, surinkti, rinkti, susigrūsti, susikimšti, kaupti, rinktis, sudaryti, kompiliuoti, užeiti ko nors paimti, krūva, komplektas, rinkinys, sklypas, aukcione parduodamas daiktas, daiktų partija, partija, siunta, pakankamai daug, aukcione parduodamas daiktas/daiktų partija, mėšlas, išmatos, rietuvė, šūsnis, būrelis, susikaupti, sumesti į krūvą, prikrauti, užversti, sudėti, sukrauti, gauja, ratas, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • über-häufen (v.) sumesti į krūvą, prikrauti, užversti, sudėti, sukrauti
 • sich anhäufen (v.) kauptis, surinkti, rinkti, susikaupti, sukaupti, susigrūsti, susikimšti
 • Menge, der Haufen (n.) masė, aibės, gausybė
 • einen Haufen machen (v.) kakoti, šikti, iššikti, ðûdas
 • sich häufen (v.) kauptis, surinkti, rinkti, susikaupti, sukaupti, susigrūsti, susikimšti
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • etwas in großen Mengen sammeln
 • reflexiv: sich ansammeln

anhäufen sinonimai abholen, akkumulieren, ansammeln, anwachsen lassen, aufhäufen, einsammeln, hamstern, häufen, sammeln, sich anhäufen, sich ansammeln, sich aufhäufen, sich auftürmen, sich häufen, sich stauen, sich türmen, zusammensammeln, zusammenstellen, agglomerieren, akkumulieren, ansammeln, ansparen, aufbewahren, auf die hohe Kante legen, aufhäufen, aufheben, auflesen, aufrichten, aufsammeln, aufschichten, aufspeichern, aufstapeln, aufstauen, auftürmen, behalten, beiseite bringen, beiseite legen, bewahren, einsammeln, einsparen, hamstern, häufen, horten, lesen, massieren, mehren, sammeln, scheffeln, schichten, sparen, stapeln, türmen, verdreifachen, weglegen, zurücklegen, zusammenbringen, zusammenraffen, zusammentragen

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese anhäufen esantys žodžiai