anfügen lietuviškai

anfügen vertimas pridėti, uždaryti, pritvirtinti, įsmeigti, pakabinti, įtaisyti, pridurti, pasikliauti, paklusti, lenkti galvą prieš, susitaikyti, sutaikyti, susitaikyti su, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti

 • zufügen (v.) pridėti, daryti, padaryti, sudaryti, versti, būti priežastimi, priversti
 • fügen zu (v.) pridėti
 • Kummer zufügen (v.) susižeisti, užsigauti
 • Schaden zufügen (v.) apgadinti, gadinti, sugadinti
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • sich fügen (v.) susitaikyti su
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas

fugen sinonimai ausfugen  (Fachsprache, Umgangssprache), verfugen  (Fachsprache, Umgangssprache)

fügen sinonimai abfinden, aneinander reihen, anreihen, anschließen, beugen, bewirken, einstecken, ergeben, folgen, hinzufügen, koppeln, Koppeln, nachgeben, reihen, schicken, sich abfinden, sich beugen, sich fügen, unterordnen, unterwerfen, unterziehen, verbinden, vereinigen, verflechten, verknüpfen, verquicken, verschieben, weiterleiten, zusammenfügen, befolgen  , gehorchen  

anfügen sinonimai anbringen, aneinanderfügen, aneinandersetzen, angliedern, anhängen, anheften, anlegen, anreihen, anschließen, anschnallen, ansetzen, arretieren, aufrunden, befestigen, beifügen, beigeben, beilegen, dazutun, den letzten Schliff geben, ergänzen, festmachen, heften, hintanstellen, hinzufügen, hinzulegen, hinzusetzen, hinzutun, lehnen gegen, schließen, sichern, verbinden, zusammenfügen, zusammensetzen, fügen zu  , nachtragen  , zufügen  , zugesellen  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese anfügen esantys žodžiai