väg lietuviškai

väg vertimas sunkiai pastebimas/įžiūrimas, tamsus, neapibrėžtas, miglotas, neaiškus, maršrutas, plentas, kelias, gatvė, pagrindinis kelias, aveniu, įėjimas, išėjimas, atstumas, vartai, gatvelė, skersgatvis, takas, alėja, svarstyklės, antplūdis, protrūkis, banga, neaiškus, neryškus, miglotas, kaip šešėlis, takas, banga, protrūkis, atsverti, pasverti, sverti, suskaičiuoti, ketinti, raginti, skatinti, išdrįsti, drįsti, turėti drąsos, išdrįsti eiti, išdrįsti, drįsti manyti

 • på elektrisk väg (adv.) elektra
 • i väg med dig! atsipisti, nešdintis, nešdinkis
 • packa sig i väg (v.) išsiųsti, išgrūsti
 • skicka i väg (v.) išsiųsti, išgrūsti
 • skjuta i väg (v.) pakilti
 • stor våg (n.) didelė banga
 • väg med skilda körbanor dviejų eilių kelias
 • ge sig i väg (v.) leistis bėgti, mestis, ištrūkti, pasileisti bėgti
 • ge sig i väg dingti, išeiti, eiti, išvykti, bėgti šalin, iškeliauti, leistis, išsiruošti
 • knäppa i väg (v.) mėtyti, mesti, mestelėti
 • på väg (adv.) pakeliui
 • var på väg mot eiti, vykti, traukti, keliauti į
 • stå och väga (v.) laikyti pusiausvyroje, pusiausvyrą, laikyti pusiausvyroje/pusiausvyrą
 • väga in (n.) pasisverti
 • väg- och vattenbyggnadsingenjör (n.) kelių inžinierius
 • väg i stadsområde (n.) miesto kelias
 • allmän väg viešas kelias privačia žeme
 • väga upp atsverti, pasverti, sverti
 • våga livet žaisti su mirtimi, rizikuoti savo gyvybe
 • inte våga tala för sig jis ir pan. ir musės nenuskriaus
 • väga tungt būti vertinamam
 • komma i väg (v.) keliauti
 • komma i väg iškeliauti, leistis, išsiruošti
 • väga mer än (v.) didesniam, būti svarbesniam, nusverti, būti svarbesniam/didesniam
 • våga språnget žengti ryžtingą žingsnį
 • gå till väga (v.) imtis
 • i väg (adv.) toli, šalin, nu-
 • på väg att komma ur bruk (adj.) nykstantis
 • väg med stoppförbud (n.) kelio ruožas, kuriame draudžiama sustoti
 • våga påstå att man är (v.) džiaugtis, jausti pasitenkinimą, didžiuotis, džiūgauti iš pasigėrėjimo
Paaiškinimas švedų kalba
 • band­formigt, belagt stycke mark, av­sett för sam­färdsel vanligen med for­don; särsk. utan­för tät­orter
 • rörelse i viss riktning mot ngt an­givet el. under­förstått mål
 • sätt att nå visst mål
 • (viss) typ av före­teelse som fram­går av samman­hanget

vag sinonimai blek, dimmig, dunkel, flytande, obestämd, oklar, osäker, otydlig, oviss, suddig, svag, svävande, trevande, undvikande, dunkel, obestämd, oklar, skum, svävande, dunkel, obestämd, oklar, skugglik

väg sinonimai bana, distans, färd, fråga, gång, gångstig, gata, genomfart, körbana, kurs, landsväg, linje, lopp, medel, möjlighet, resa, riktning, rutt, sätt, stig, sträcka, allmän landsväg, aveny, el. oöversatt: de hade snart ätit sig igenom maten, el. oöversatt: det är långt till skolan, färdväg, fram, gata, gatan, genomfartsled, gränd, grusväg, huvudväg, möjlighet, motorväg, nyckel, passage, prång, resebeskrivning, resväg, rutt

våg sinonimai dyning, fors, häva sig, hävning, krusning, sjö, skur, ström, svall, svalla, svänga, vågskål, balansvåg, vågskål

väga sinonimai bedöma, mäta, överväga, trycka, avväga, bedöma, beräkna, förmoda, kalkylera, överväga, räkna ut, väga upp

våga sinonimai drista, riskera, satsa, ta risken att, tillåta, understå sig, tordas, utmana

våga [] sinonimai ta sig friheten

Netoliese väg esantys žodžiai