utveckling lietuviškai

utveckling vertimas vystymasis, plėtra, plėtotė, raida, nauji rezultatai, išradimai, įvykiai, nauji rezultatai/išradimai/įvykiai, augimas, prieaugis, polinkis, tendencija, kryptis, žengimas pirmyn, pasiekimas, pažanga, progresas, moksliniai tyrimai ir plėtra, tvarioji plėtra

  • hållbar utveckling (n.) tvarioji plėtra
  • regional utveckling (n.) regioninė plėtra
  • industriell utveckling (n.) pramonės plėtra
  • utveckling av skogsbruk (n.) miškų ūkio plėtra
  • forskning och utveckling (n.) moksliniai tyrimai ir plėtra
  • personlig utveckling (n.) asmeninis tobulėjimas
Paaiškinimas švedų kalba
  • process var­vid ngt förändras och ofta blir mer komplicerat el. värde­fullt e.d.
  • (upp­komst och) spridning av ngt

utveckling sinonimai bana, evolution, expansion, förbättring, förlopp, framåtskridande, framsteg, gång, odling, ökning, process, tillväxt, uppgång, uppsving, växt, benägenhet, evolution, framryckning, framsteg, tendens, tillväxt, trend, växt

Netoliese utveckling esantys žodžiai