slående lietuviškai

slående vertimas įspūdingai, efektingai, mušimas, pėrimas, pyla, pranešti, skelbti, plakti, mušti, pataikyti, įvaryti, išvaryti, trenkti, suduoti, smogti, pataikyti į, išmušti, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, įkalti į galvą, pabrėžti, išleisti, užsidaryti, sumažinti, smeigti, besti, durti, baksnoti, bakstelėti, bakštinti, pašokti, apversti, parversti, žiauriai elgtis su, sudužti, sudaužyti, smigti, ðauti, nerti, užpulti, pulti, mestis, skambinti, skambėti, skelti, vožti, sumušti, sugurinti, išlaužti, žaisti, trinktelėti, šlumštelėti, išperti, perti, daužytis, blaškytis, spurdėti, pulsuoti, sutriuškinti, plauti, skalauti, įveikti, viršyti, pagerinti, pjaustyti, pjauti, kapoti, rėžti, raižyti, nukirpti, karpyti, kirpti, pakirpti, įsikirsti, kirsti per, kirsti, sviesti, tėkšti, plazdenti, plaktis, plaikstytis, nutrenkti, parblokšti, nokautuoti, šienauti, užsitrenkti, užtrenkti, trenktis, spragtelti, praleisti pro ausis, išjungti, užsukti, įjungti, atsukti, trenkti, trinktelėti, mosikuoti, čaižyti, pliekti, įžiebti, jaudinti, sujaudinti, apstulbinti, nustebinti, patikti, suptis, mosikuoti, siūbuoti, linguoti, siūbuoti, mosikuoti, pataikyti, įvaryti, išvaryti, trenkti, suduoti, smogti, mušti, pataikyti į

 • rycka (slå, sparka) loss (v.) išmušti
 • [] slå rot (v.) šaknyti, pasodinti
 • slå rot apnikti, įsigalėti, apsigyventi, įsišaknyti
 • slå igen (v.) uždaryti, užverti, užsidaryti
 • slå igen išjungti, užsukti
 • slå (vända) dövörat till praleisti pro ausis
 • slå [] på volley (v.) atmušti ore
 • slå på trumma (v.) mušti būgną
 • slå (riva) ner apversti, paguldyti ant menčių, pargriauti, parversti
 • det kan du slå dig i backen på žinoma, dar kaip
 • göra (bli) skev, slå sig (v.) iškreipti, iškrypti, persimesti
 • slå ett slag för ginti ką nors, stoti už ką nors
 • slå knock-out nutrenkti, parblokšti, nokautuoti
 • (låta) slå rot (v.) pasodinti, šaknyti
 • slå (blint) mot (v.) kirsti, rėžti
 • slå (till) på volley (v.) atmušti ore
 • slå vilt omkring sig (v.) daužytis, blaškytis
 • slå vilt omkring sig pulti
 • slå till (v.) mušti, smogti, pliaukštelėti/užvožti į, trenkti, padaryti nuostolių, sukelti skausmą, įjungti, atsukti, išperti, perti, suduoti, pabelsti
 • slå till pulti, prasiveržti
 • slå av på priset pritildyti, sumažinti, susilpninti
 • slå bollen i hål įmušti į duobutę, įmušti kamuoliuką į duobutę
 • slå en ögla kring (v.) užrišti kilpa, daryti kilpą
 • slå (driva, köra) in (v.) išvaryti, įvaryti, mušti, pataikyti, pataikyti į, smogti, suduoti, trenkti
 • slå larm (v.) pranešti, skelbti
 • slå fast įkalti į galvą, pabrėžti
 • slå hål i (v.) prakiurdyti, perforuoti, pramušti skylučių eilę
 • slå hål på ieškoti, rasti trūkumų, kritikuoti, nagrinėti, vertinti, ieškoti/rasti trūkumų
 • slå omkring sig smogti, kirsti, užsimoti, pulti muštis
 • slå sig ihop med (v.) sujungti, susijungti, susitikti
 • slå sig ihop med susidėti su
 • slå (gå) sönder, krossa, krascha (v.) sudaužyti, sudužti
 • slå upp (v.) įrengti, pastatyti
 • slå upp pažiūrėti, paieškoti, pasižiūrėti
 • slå av (v.) atjungti, išjungti, apkarpyti, karpyti, apgenėti, genėti, numušti
 • slå av išjungti, užsukti
 • slå dank gaišinti laiką, kankintis belaukiant, bastytis
 • slå dig (v.) sėstis, atsisėsti, pasodinti
 • slå en slice netaisyklingai suduoti
 • slå i sig (v.) kalti
 • slå ifrån stoti, sustoti, sustabdyti, išsekti
 • slå in öppna dörrar tuščiai stengtis
 • slå med lie (v.) pjauti, kirsti
 • slå omkull paguldyti ant menčių, pargriauti, partrenkti, parblokšti, pakirsti, suvažinėti, pervažiuoti
 • slå vad om (v.) kirsti lažybų, statyti sumą, lošti, eiti lažybų, lažintis, statyti
 • slå (upprätta ett) läger įkurti stovyklą
 • slå an mušti, skambėti, skambinti, išmušti
 • slå bort (v.) paleisti, vyti
 • slå efter (v.) smogti, trenkti, užvožti
 • slå en bräsch i (v.) prasilaužti, pralaužti
 • slå en flisa ur (v.) nuskelti, įskilti
 • slå en hook dešinę
 • slå ihjäl (v.) užplumpinti, uþplumpinti, nužudyti
 • slå ihop (v.) spragtelėti, taukštelėti, sugalvoti, sukurpti, jungtis
 • slå mynt av pasipelnyti
 • slå ngn en signal pranešti, užsakyti telefonu, pranešti/užsakyti telefonu, paskambinti į, paskambinti, skambtelėti, paskambinti telefonu
 • slå på trumman för sig själv girtis
 • slå på/av įjungti, išjungti
 • slå sig (v.) susilankstyti, kilti, kilnotis, iškreipti, iškrypti, persimesti, gauti mėlynę, susimušti
 • slå sig ihop (v.) susimaišyti, sumaišyti, bendradarbiauti, padėti, pagelbėti, susivienyti, drauge dirbti, suvienyti pastangas
 • slå sig ihop susitarti, susidėti
 • slå sig ner för att sova (v.) tupėti ant laktos
 • slå vad (v.) kirsti lažybų, statyti sumą, lošti, eiti lažybų, lažintis, statyti
 • slå vad [] kirsti lažybų, statyti sumą, lošti, eiti lažybų, lažintis, statyti
 • slå över (v.) mutuoti, užlūžti
 • slå(s) i kras (v.) numušti, sudaužyti, sudužti
 • slå fel nesisekti, suklysti
 • slå hål (v.) prakiurdyti
 • slå in (v.) apgobti, apvynioti, laužyti, daužyti, nudaužti, nulaužti, įkalti į galvą, pabrėžti, aplenkti, apsiausti
 • slå in išlaužti, atidaryti
 • slå med fasa (v.) pritrenkti, priblokšti
 • slå med häpnad (v.) paguldyti ant menčių, pargriauti, priblokšti, apstulbinti, nustebinti
 • slå med häpnad apstulbinti, priblokšti
 • slå ner (v.) padėti, numalšinti, sugniuždyti, sudaužyti, sukrėsti, nuversti, pargriauti, šauti, smigti, ðauti, nerti, užpulti, pulti, mestis
 • slå ner nuslopinti, numalšinti, partrenkti, parblokšti, pakirsti, suvažinėti, pervažiuoti
 • slå ner på (v.) šauti, smigti, ðauti, nerti, užpulti, pulti, mestis
 • slå ner på paimti į nagą, imti griežčiau kontroliuoti, imtis griežtų priemonių
 • slå ngn i skallen trenkti (kam) per galvą
 • slå om (v.) pasukti, nukreipti, pakeisti, perjungti, keistis
 • slå på (v.) įjungti, atsukti
 • slå på käften (v.) sumušti, sugurinti, išlaužti
 • slå runt (v.) pramogauti, lankytis kur
 • slå sig fram skintis kelią, daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, prasimušti, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti
 • slå sig ner (v.) nutūpti, nusileisti, tupėti ant laktos
 • slå sig ner apnikti, įsigalėti, apsigyventi, įsišaknyti, įsitaisyti
 • slå väl ut (v.) prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • slå[] i kras (v.) sudaužyti, sudužti, numušti
 • slå sig på paskirti, skirti, imtis, pradėti, pašvęsti, užsiimti
 • slå sanslös (v.) nutrenkti, nokautuoti
 • slå samman (v.) sudėti
 • slå sina lovar omkring (v.) trainiotis aplink, slankioti
 • slå takten (v.) mušti taktą
 • slå slint (v.) duoti nelauktus, priešingus rezultatus, duoti nelauktus/priešingus rezultatus
 • slå slint suklysti, prašauti, neišdegti, nepasisekti
 • stänga (slå, skruva, vrida) av išjungti, užsukti
 • slå upp en bok pasklaidyti knygą, pavartyti, pavartyti/pasklaidyti knygą
 • slå sig till ro (v.) apnikti, įsigalėti, apsigyventi, įsišaknyti, nusėsti
 • slå ut (v.) išspausdinti, pataikyti į vartelius, išmušti mušėją, pumpuruoti, išskirti, pašalinti, panaikinti
 • slå ut pašalinti iš žaidimo, smogti pirmą kartą, gaminti, leisti, išleisti
 • slå ut i blom (v.) žydėti, pražysti
 • slå till [] reträtt nešti kudašių
 • slå upp i pažiūrėti, paieškoti, pasižiūrėti
 • slå tillbaka atsikeršyti, atkeršyti, gintis, atremti ataką, atsakyti tuo pačiu, smogti atgal
Paaiškinimas švedų kalba
 • som gör ett starkt in­tryck

slående sinonimai effektfull, påfallande, uppseendeväckande, fängslande, perkussions-, effektfullt, påfallande, kok stryk, piskande, smörj, stryk

slå sinonimai aga, ägna sig åt, åstadkomma, banka, beröra, besegra, bulta, dänga, drabba, drämma till, dunka, fälla, fälla ihop, fladdra, flaxa, förvåna, frambringa, , ge sig på, ge stryk, göra, göra rörd, gripa, gripen, hacka, hamra, hugga, klå, klämta, klappa, klippa, knacka, lägga in, lägga ner, meja, misshandla, mörbulta, mynta, överglänsa, övermanna, överträffa, övertyga, överväldiga, piska, prägla, prygla, pulsera, regel, ringa, röra, rörd, sätta sig, segra, skära, skörda, skvalpa, slå av, släcka, slå igen, slänga, smälla, spela, spricka ut, stå, stänga, stansa, stuka, svepa in, tända, tilldra sig uppmärksamhet, väcka uppmärksamhet, vibrera, vifta, vispa, spröjs, ändra sig, anfalla, bada, betona vikten av, bulta, daska, drämma, driva, dunka till, dunsa, fäkta, fara upp, fingra, flytta [], förjaga, ge en snyting, gena över, ge storstryk, göra nedskärningar, göra ngt helt klart för ngn, hamra, igenom, jaga bort, kasta sig [], klå, klappa, klå upp, klippa, klippa hål, knocka, knoppas, köra, köra in, krocka emot, krocka med, lappa, låta ljuda, meja, minska, misshandla, överrumpla, peta, piska, prygla, pulsera, reducera, resa sig hastigt, ringa, rubba, rusa, sänka, skära, skära ner, skära sig, skifta, skingra, skölja, skvalpa, slå [], slå an, slå fast, slå in, slå knock-out, slå larm, slå ner, slå ner på, slänga, slå om, slå på, slå på käften, slå sanslös, slå till, slå ut, slå vilt omkring sig, smälla, smälla [], smälla ihop med, snedda, sönder, stänga, stängas, sticka, sticka [], stöta, stöta [], stöta på, stöta till, svalla, ta ett språng mot, träffa, upp, ut, välta, växla

slå [] sinonimai driva, gunga, köra, köra in, krocka emot, slå, stöta på, svänga, svinga, träffa, vaja

Netoliese slående esantys žodžiai