sönder lietuviškai

sönder vertimas sudužęs, nedirbantis, neveikiantis, nesėkmingas, blogas, sugedęs, įdaužtas, suskilęs, išrašyti, karpyti, kirpti, pakirpti, įsikirsti, kirsti per, kirsti, siūti

 • ha sönder (v.) laužyti, daužyti, nudaužti, nulaužti, pranešti
 • krossa till mos, mosa sönder (v.) sutraiškyti, traiškyti, grūsti, suspausti, sugrūsti, numalšinti
 • falla sönder (v.) suirti, suardyti, trupinti, trupėti, irti, žlugti, palūžti
 • brytas sönder (v.) suirti, suardyti
 • hugga sönder (v.) nutraukti
 • mosa sönder (v.) sugrūsti, numalšinti
 • riva[] sönder (v.) perplėšti, perplyšti, suplėšyti
 • slå (gå) sönder, krossa, krascha (v.) sudaužyti, sudužti
 • gå sönder (v.) sulaužyti, iširti, suirti, suardyti, trūkti, skilti, eiti, vykti, sudužti, sudaužyti
 • gå sönder sugesti, sugadinti, sulūžti, užsikirsti
 • ta sönder (v.) laužyti, daužyti, nudaužti, nulaužti, pranešti
 • trampa sönder (v.) mindyti, trypti
 • smula sönder (v.) trupinti, trupėti, irti, žlugti
 • trasa sönder (v.) sukarpyti, karpyti, suplėšyti, sudraskyti
 • som lätt faller sönder (adj.) trapus
Paaiškinimas švedų kalba
 • i trasigt till­stånd

sönder sinonimai defekt, el. oöversatt: du kommer att hamna på sjukhus, fördärvad, göra slut på, i bitar, i stycken, spräckt, till, trasig, upp, bruten, fel, förstörd, på tok, skadad, spräckt, sprucken, trasig, isär, fräta, hugga, klippa, korrodera, skära, skära sig, skräddarsy, skriva ut, slå

Netoliese sönder esantys žodžiai