rätta lietuviškai

rätta vertimas ištaisyti, pataisyti, pašalinti, atitaisyti, pastatyti ant kojų, išsitiesti, ištiesti, ištiesinti, išlyginti, skaièiuoti taðkus, sumuoti rezultatus, taisyti, žiurkė, įvertinti pažymiu, ávertinti paþymiu, ištaisyti, teisingumas, teisumas

  • dra inför rätta patraukti į teismą
Paaiškinimas švedų kalba
  • riktigt till­stånd
  • förbättra genom att ändra felaktigheter i text
  • ställa in i viss verkningsriktning
  • göra rak

[] rätta sinonimai riktighet

rätta sinonimai avhjälpa, betygsätta, emendera, förbättra, justera, revidera, tukta, anpassa, bringa, emendera, få att bli, få ur världen, föra protokoll, gottgöra, hjälpa rätt, komma på rätt köl, koppla in, korrigera, laga, må bra igen, räta, räta på sig, räta upp, rätta till, resa sig [], sköta poängställning

råtta sinonimai mus

Netoliese rätta esantys žodžiai