märke lietuviškai

märke vertimas firmos pavadinimas, ženklas, firmos pavadinimas/ženklas, markė, fasonas, modelis, dėmė, iškaba, rodyklė, ženkliukas, insignijos, valdžios ženklai, įlenkimas, žymeklis, antsiuvas, etiketė, kortelė, įdeginta žymė, įspaudas, žymė, atspaudas, þenklas, kūgio formos kelio ženklas, priklijuoti, pritvirtinti etiketę/kortelę, antspaudas, žymė

  • sätta märke på (v.) pritvirtinti etiketę, kortelę, priklijuoti, pritvirtinti etiketę/kortelę
Paaiškinimas švedų kalba
  • tecken som an­vänds för ur­skiljning och identifiering av ngt; så­väl om naturliga som konst­gjorda tecken
  • spår av fysisk på­verkan vanligen av o­varsam behandling; vanligen relativt väl av­gränsat
  • typ av vara som säljs under enhetlig beteckning vanligen om alla varor av viss kategori som till­verkas av samma före­tag e.d.

märke sinonimai avtryck, beteckning, buckla, bula, emblem, etikett, fläck, fördjupning, hack, hugg, intryck, lapp, omen, pollett, prägel, prick, sigill, signal, sinnebild, skåra, sort, stämpel, streck, symbol, tecken, varsel, adresslapp, avtryck, buckla, emblem, etikett, fläck, fördärv, insignier, karttecken, kon, koppa, lapp, märkning, skamfläck, skylt, smitta, spår, stämpel, strimma, symbol, tecken, väl, välfärd, sort, flagga för, sätta märke på, signalera

Netoliese märke esantys žodžiai