kort lietuviškai

kort vertimas trumpas, trumpas ir atžarus, trumpai ir atžariai, netrukus, greitai, anksti, fotografija, nuotrauka, kadras, atvaizdas, kortelė, atvirukas, bilietas, sutrumpinimas, trumpas, žemas, kvitas, nuolatinis bilietas, trumpai, sutrumpintai, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, išgrūsti, išsiųsti, išprašyti, išvaryti, išmesti, iškelti, neįleisti, sužlugdyti, žlugdyti, sužlugti, patirti nesėkmę, ko nors nepadaryti, nepavykti, susikirsti per egzaminą, pakliūti į bėdą, žlugti, nepasisekti, įvaryti, trenkti, suduoti, smogti, mušti, pataikyti į, pašalinti, smeigti, panardinti, stumtis, stumti, suspausti, išspausti, kišti, veržtis, vežti, vežioti, tampyti, pastumti, kumštelėti, įsmeigti, besti, durti, baksnoti, bakstelėti, bakštinti, mokytis, daryti, padaryti, pavėžėti, vairuoti, važiuoti, nuvežti, atvežti, pavažiuoti., įvažiuoti, išvažiuoti, pavažiuoti..., važinėti, pavėžėti, nuvesti, skatinti

 • göra processen kort med greitai sudoroti
 • kort (förkortning) för sutrumpinimas
 • kort och koncist (adv.) trumpai, glaustai
 • score-kort (n.) švieslentė
Paaiškinimas švedų kalba
 • som har liten ut­sträckning i sin längd­riktning i förhållande till an­dra före­teelser av samma typ
 • som har liten ut­sträckning i tiden om handling e.d.
 • kylig och av­mätt
 • som har liten elasticitet och där­för lätt faller i­sär
 • (vanligen) styvt blad med viss koncentrerad information i ord, siffror m.m., ibl. med kompletterande bild; vanligen i fyr­kantigt, mindre format och av papper, papp el. plast; särsk. som bevis på identitet, till­hörighet el. behörighet el. som medel för presentation, registrering el. kontroll
 • litet, styvt fyr­kantigt blad med symboler och värden, av­sett för spel särsk. om kort som till­hör den vanliga leken med 4 sviter (färger) och 13 valörer
 • fotografi

-kort sinonimai säsongsbiljett

[]kort sinonimai kupong, rabattkupong

kort sinonimai avvisande, biljett, blad, brevkort, foto, fotografi, hastig, kärv, knapp, koncis, kortlivad, kort sagt, låg, liten, oansenlig, obetydlig, övergående, sammandragen, tvär, brysk, kortfattad, kortvarig, låg, lakonisk, tvär, bryskt, inom kort, snart, strax, tidig, bild, foto, fotografi, spegelbild, tavla, visitkort, foto, fotografi, ögonblicksbild, tagning

köra sinonimai åka, ansätta, använda, bära, bli kuggad, driva, falla igenom, fara, färdas, föra, forsla, frakta, framföra, , ha, jaga bort, knipa, kugga, misslyckas, navigera, röra sig, rulla, skjuta, skjutsa, spricka, stoppa, stöta, styra, susa, avverka, bli ingenting av, bli kuggad, bryta samman, cykla, få underkänt, fingra, förjaga, forsla, gå i stöpet, gå om intet, göra, göra [], göra fiasko, inte bli något med, jaga bort, kånka på, kärra, kasta, kasta ut, klara [], knuffa, knuffas, köra bil, köra bort, krama, kugga, manövrera, missa, misslyckas, paja, peta, pressa, råka illa ut, rida, skingra, skjutsa, slå, slå [], slänga, släpa, spricka, stänga ute, sticka, sticka [], stöta, stöta [], stöta till, styr, styra, träffa, tränga sig, vålla

Netoliese kort esantys žodžiai