gäng lietuviškai

gäng vertimas būrelis, šutvė, draugija, gauja, eisena, pėsčiųjų takas, kartas, perėja, koridorius, pasažas, takas, tarpas, žingsnis, latakas, praėjimas, ėjimas, perėjimas, būti įgulos nariu, dalis, skyrius, departamentas, judėjimas, susisiekimas, valstybės tarnyba, kelias, linkmė, raida

 • någon gång (adv.) kada nors, kartą, kažkada
 • i gång (adj.) vykstantis, toliau vykstantis
 • i gång (n.) veikimas, darbas, eksploatacija
 • en gång i tiden (adv.) kažkada, kadaise
 • för en enda gång vienkartinis, tam kartui skirtas
 • på gång (adv.) vykdomas, įgyvendinamas
 • en gång i halvtimmen pusvalandžio, kas pusvalandį
 • en gång i kvartalet (adv.) kas ketvirtį
 • en gång i månaden (adv.) kartą per mėnesį
 • vaggande gång (n.) krypavimas
 • en gång (adv.) kažkada, kadaise
 • en gång kada nors
 • få i gång (v.) užvesti, užsivesti
 • på en gång (adv.) tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu
 • på en gång viską vienu kartu, metu, viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • stoltserande gång (n.) išdidi eisena
 • som är i full gång (adj.) sėkmingas, pelningas, dabartinis, klestintis
Paaiškinimas švedų kalba
 • informell (ungdoms)grupp med social sam­hörighet och vissa all­männa gemensamma aktiviteter mest av tidsfördrivkaraktär

[]gång sinonimai []vård, avdelning, del, departement, förbindelse, institution, klyfta, postväsen, samhällsservice, sektion, tågförbindelse, väsen

gäng sinonimai flock, grupp, klick, kotteri, liga, omgång, sällskap, sammanslutning, skift, team, band, grupp, klick, kotteri, krets, lag, liga, sällskap, samling, umgängeskrets

gång sinonimai allé, behandlingskur, fart, förlopp, funktion, gångbana, gränd, hållning, kanal, korridor, kur, lopp, omgång, prång, promenad, rätt, resa, rör, rörelse, sätt att gå, slag, stig, tillfälle, tur, utveckling, väg, vandring, varv, verksamhet, bana, fart, gångbana, hastighet, kanal, lopp, marsch, mittgång, övergång, passage, rör, rörelse, sätt att gå, slag, steg, tempo, tid

gång- sinonimai gående, vandrande

Netoliese gäng esantys žodžiai