beta lietuviškai

beta vertimas skabyti, ganytis, trumpai nukirpti

 • beta av (v.) skabyti, ganytis, trumpai nukirpti
Paaiškinimas švedų kalba
 • äta gräs eller löv el. an­dra växt­delar; särsk. om boskap
 • föra (boskap) på bete
 • skydda (ut­säde e.d.) genom kemisk behandling
 • kemiskt för­bereda (ytan hos) ngt material för att göra det mot­tagligt för huvudbehandlingen
 • förse (fälla, kork e.d.) med bete
 • straffa ett bridgekontrakt e.d.
 • få (ngn) att förlora
 • förtjusa på o­emotståndligt sätt
 • typ av växt med starkt förtjockad, närings­rik rot som ger födo­ämnen av o­lika slag
 • (mat)bit
 • smärtsam erfarenhet
 • an­dra bok­staven i det grekiska alfabetet särsk. som beteckning på den an­dra i ordningen i vetenskapliga samman­hang

beta sinonimai beta av, klippa kort, snagga, stubba

Netoliese beta esantys žodžiai