akademi lietuviškai

akademi vertimas akademija, specialioji mokykla, gimnazija

Paaiškinimas švedų kalba
  • sam­fund med upp­gift att främja vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet på visst om­råde; ofta om Svenska Akademien om inget annat fram­går
  • högre undervisnings­anstalt på vissa om­råden, t.ex. estetiska el. militära

akademi sinonimai samfund, universitet, samfund, skola

Netoliese akademi esantys žodžiai