что lietuviškai

что vertimas mat; mat; ką; kas; kas; kadangi; jogei; jog; kad

 • быть склонным сделать что-л. () būti linkusiam
 • будь что будет () kas bus, tas
 • ну и что? () argi tai svarbu?, na ir kas?
 • пришло время сделать что-л. seniai laikas
 • делать что-л. наполовину atlikti darbą ne iki galo
 • кое-что (n.) kai kas, kažkas
 • оставить (кого что-л.) в покое (v.) palikti ramybėje
 • делать (что-л.) быстро (v.) greit, greit/paskubomis atlikti, išpyškinti, paskubomis atlikti
 • как! ; что ли? () atsiprašau! dovanokite!, koks
 • закрывать глаза на что-л. () nuolaidžiauti, pro pirštus žiūrėti, nekreipti dėmesio į
 • иметь что-л. про запас () turėti/laikyti atsargoje, pasiaiškinti, pasakyti dėl to
 • пока что (adv.) visada, dar, jau, vis, nuolat, kol kas
 • не за что () visada prašom, prašom, nėra už ką, nėr už ką, visai ne
 • открыть (кому-л.) глаза на (что-л.) atskleisti
 • знать что к чему () gerai išmanyti savo dalyką, gerai nusimanyti apie
 • на за что! () visada prašom, prašom, nėra už ką, nėr už ką, visai ne
 • не что иное как () ir nieko daugiau
 • ни во что не ставить () būti nepergeriausios nuomonės apie, nevertinti
 • ни за что не позволять () nenoriu, nenori ir klausyti apie, nenoriu/nenori ir klausyti apie
 • повесить что-л. () pakabinti, kabinti, kaboti, padėti telefono ragelį
 • принять что-л. на веру () pasitikėti neturint įrodymų
 • сбывать (что-л. кому-л.) atsikratyti perleidžiant, iškišti/atsikratyti perleidžiant
 • спотыкаться обо что-л. (v.) susitrenkti
 • продолжать делать что-л. () tęstis, išlaikyti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau ką daryti, trukti, tęsti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, nepasiduoti, laikytis, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti
 • выдавать (что-л. или кого-л.) за (v.) apsimesti, iškišti kaip
 • иметь что-л. против (v.) prieštarauti
 • несмотря ни на что ir džiaugsme, ir varge, nepaisant kliūčių, nepaisant kliūčių/sunkumų, sunkumų
 • принять за что-л. () imti įprasti, imtis, griebtis, imtis su entuziazmu, susikibti
 • под что-л. (adj.) netikras, dirbtinis
 • потому что () kai, kada, kadangi, tuo metu, kol, kada tik, jei, kai tik, nes
 • при условии (что) jei, su sàlyga, su sąlyga
 • принимать (что-либо) близко к сердцу (v.) imti į širdį, atsižvelgti į, žiūrėti į ką rimtai
 • продолжать что-л. () toliau tirti, gilintis
 • только что (adv.) šviežiai, ką tik, naujai, neseniai
 • только что () kaip tik šiuo metu, ką tik
 • что за () atsiprašau! dovanokite!, koks
 • так что () tai, taigi, todėl
 • что было kas buvo, pamirškime, tai buvo
 • что видишь () gauni tai, ką matai kompiuterio ekrane
 • что же ką gi
 • что надеются получить (n.) viltis
 • что требуется kaip tik
 • что-л. общее () bendra
 • что-то (n.) bet kas, kiekvienas, kažkas, kas nors, dalykas, daiktas
 • что-то () kai kas, kažkas
 • что отвлекает внимание (n.) kas atitraukia dėmesį/blaško
 • что-л. свешивающееся (n.) kas nukaręs, kabantis, kas nukaręs/kabantis
 • что-л. сомнительное (n.) vienodos galimybės
 • что-то вроде kažkas panašaus
 • что-то мне подсказывает nuojauta man sako
 • что-л. отборное () grietinėlė, kas geriausias, rinktinis
 • что с того () nuo, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, ið, dėl to, kad
 • что-л. в виде пальца (n.) lazdelė
 • что-л. похожее на грабли (n.) brauklys, grėbyklė
 • что бы ни случилось () kas bus, tas bus
 • ты (вы) что! atsargiai! žiūrėkit!
 • что касается меня (adv.) asmeniškai
 • что-л. неопределенное (n.) vienodos galimybės
 • что надо! būtent tai, ko ir reikia
 • что придаёт живость (n.) gyvumas, pikantiškumas
 • что-л. сложное (n.) sudėtingumas, sudėtingas dalykas, painumas
 • что-л. вызывающее трепет (n.) jaudinantis įvykis
 • что-нибудь () bet kuris, kiekvienas, kas nors, toli gražu ne, nė kiek, visai ne, nė kiek ne
 • что-л. специального назначения (n.) kas nors specialaus
 • углубиться во что-л. () įsigilinti, pasinerti į, įsigilinti/pasinerti į
 • что нового о? kaip ten., kaip ten...
 • что вы! да () nejaugi? tikrai?, nejaugi, tikrai
 • что-л. оплачиваемое дополнительно (n.) kas nors papildoma, priedas
 • что-л. (n.) liejimo forma, kišenė, kišeninis, pagurklis, šerdelė
 • что касается () o dėl, kalbant apie, dėl
 • что-то около () apie, apytikriai, maždaug, prie, šalia, beveik, arti, daugmaž, daugiau ar mažiau, tarkim, kažkiek, šiek tiek
Paaiškinimas rusų kalba
 • некоторые или немногие вещи, явления

что sinonimai бы ни..., если?, если только, какой, как это ни странно, который, неудивительно, полагать, при условии, то, удивительно, хуже всего то, подобный, такой

что? sinonimai как?, какой?, какой/какая/какое ''m/f/n'', кем?, который, кто?

Netoliese что esantys žodžiai