бить lietuviškai

бить vertimas kulti; mušti; plūkti; kauti; pampinti; niauti; pilti; kulti; apkulti; priliekti; daužyti; pyškinti; kauti; smogti; daužti; talžyti; čyžti

 • бить в барабан (v.) mušti būgną
 • бить козырем (v.) koziriuoti
 • бить дубинкой (v.) mušti lazda, vėzdu, mušti lazda/vėzdu
 • бить ключом (v.) ūžti, virte virti
 • бить ключом () kunkuliuoti
 • бить копытом (v.) kasti kanopa
 • бить хвостом () mosikuoti
 • бить по воротам (v.) mušti į vartus
 • бить струёй (v.) ištrykšti, trykšti, čiurkšti
 • бить молотком (v.) kalti
Paaiškinimas rusų kalba
 • отмечать ударами, звуками, звоном что-нибудь или издавать звуки, обозначая что-нибудь

бить sinonimai бить дубинкой, бить китов, биться, колотить, пороть, ударить, ударять, хлестать, шлёпать

Netoliese бить esantys žodžiai